Flera testamenten och begära förskott på arvet

2016-11-03 i Testamente
FRÅGA
Hej!Har en syster som drabbats av Demens, Ensamstående,inga barn,jag är min systers närmastesläkting. Min syster har förvaltare.Testamente skrevs när maken levde och innefattar makenssyskon och deras barn samt undertecknad och mina barn. Detta testamente är uppdelati sjättedelar.Senare har min syster skrivit ett nytt testamente. VIket testamente är gällande?Fråga två:Kan jag begära förskott på arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilket testamente är gällande?

Om båda testamenten finns kvar och uppfyller de formkrav som stadgas i Ärvdabalken (ÄB) 10 kap så ska båda anses gällande. Det väsentliga blir att läsa testamenten sida vid sida och tolka dem utifrån vad som måste antas ha varit din systers vilja, ÄB 11 kap 1 §. I dessa fall väger ett senare testamente tyngre än ett tidigare eftersom denna vilja kan tänkas ha ändrats. Om det däremot finns delar i det första testamentet som inte finns upptagna i det andra kan din systers vilja antas ha varit att båda testamenten ska gälla.

Om din syster har upprättat det senare testamentet då hon varit dement skulle detta kunna innebära att det testamentet är ogiltigt i enlighet med ÄB 13 kap 2 §. Avgörande blir då om det kan bevisas att hon inte var riktigt vid sina sinnes fulla bruk då detta upprättades. Om detta testamente har bevittnats i enlighet med formkraven i 10 kap 1 § bör det finnas personer som kan intyga om så var fallet eller inte.

Det väsentliga är alltså vad som står i dessa två testamenten och vad som kan tolkas vara din systers vilja. För att undvika problem i framtiden kan det vara klokt att se till att det tydligt framgår vad din syster verkligen vill ska hända med hennes tillgångar. Detta kan uppnås genom att ett av de två testamenten förstörs eller att det upprättas ytterligare ett där det tydligt framgår vad som gäller.

Kan man begära förskott på arvet?

Det korta svaret är nej. Man har ingen rättighet att få ut sitt arv i förskott. Som syskon har man inte ens rätt att få ut en laglott när ens bror/syster går bort, jfr ÄB 7 kap 1 §. Det innebär att man som syskon kan bli helt arvslös om testamentet ger uttryck för det.

Rekommendation

Prata med din syster och de som omfattas av hennes testamente för att få klarhet i det här. Ingen av er tjänar på att bråka om det här och framförallt är det mycket lättare att tolka en testators vilja medan hen ännu är i livet.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan om du undrar något ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2642)
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (85411)