Flera testamenten

2017-11-15 i Testamente
FRÅGA
vi är 3 syskon , varav en är ett halvsyskon på min mors sida, aldrig adopterad av pappa och Mina föräldrar skrev i början av 1980 talet ett testamente som sa att vi skulle ärva dem lika alla 3. alltså min halvsyster skulle räknas som helt syskon. Min mor dog före pappa varpå min halvyster som särkullsbarn tog ut sin laglott efter mamma. senare skrev pappa om testamentet för sig, Det är formellt riktigt skrivit, där han helt utelämnade min halvsyster. När pappa sedan dog gjordes bouppteckning med både deras gemensamma testamente och även pappas senare skrivna testamente. där alltså min halvsyster inte finns med. hon finns med som dödsbodelägare eftersom hon enbart fått ut sin laglott efter mamma enligt första testamentet och skall givetvis få ut sin resterande arvslott efter våran mor, men vilken rättighet har hon att bestrida pappas testamente, eller hindra att vi kan genomföra arvskiftet. hon är ju inte arvinge efter pappa.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din pappa kan, efter att din mamma gått bort, ändra deras inbördes testamente vad gäller hans del (han kan alltså inte ändra din mamma vilja). Du har uppgivit att han har gjort detta och skrivit ett nytt testamente. För att undvika oklarheter och missförstånd är det alltid smart att förstöra eller upphäva tidigare testamenten när man skriver ett nytt, annars kan dessa komma att tolkas vid sidan om varandra. Utgångspunkten är dock att nyare testamenten ersätter de äldre men om det nya testamentet endast behandlar delar av vad som framgår av det äldre testamentet, kan det äldre testamentet fortfarande bli gällande i vissa delar. Man måste alltså titta på din pappas nya testamente och se om det är heltäckande såtillvida att han testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till andra än halvsystern - i så fall borde det nya testamentet ersätta det äldre testamentet helt. Skulle det annars vara så att han i sitt nya testamente inte testamenterat bort all sin kvarlåtenskap, utan t.ex. utelämnar någon egendom, skulle man kunna tolka det äldre testamentet vid sidan om där det framgår att halvsystern ska få del av kvarlåtenskapen (då den kvarlåtenskap som han inte testamenterat bort i sitt nya testamente). Huvudregeln är dock att försöka reda ut testatorns, alltså din pappas, vilja.

I och med att hon är ett s.k. särkullbarn har hon, som du dock verkar ha koll på, ingen rätt till laglott från din pappa. Din pappa har också rätt att ändra det inbördes testamente han och er mamma skrivit och således göra halvsystern arvslös, något som hon alltså inte kan göra något åt. Beroende på hur det nya testamentet är utformat skulle halvsystern kunna hävda att det äldre testamentet ska tolkas vid sidan av det nya testamentet. Du skriver att din pappa helt utelämnat halvsystern i det nya testamentet - dubbelkolla om han i det nya testamentet även har testamenterat bort all kvarlåtenskap så att det det inte finns något kvar som kanske skulle tillfalla halvsystern om man tolkar det tillsammans med det äldre testamentet. Är det nya testamentet utformat så att all kvarlåtenskap är testamenterat, borde det nya testamentet ersätta det äldre testamentet helt och halvsystern kan inte göra några anspråk.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97662)