Flera p-skivor i framrutan

2015-08-19 i Parkeringsböter
FRÅGA
Fler än 1 P-SkivaJag parkerade på parkering med tillåtelse att parkera 2 timmar med p-skiva. Då jag hade en hyrbil så hade jag missat att det fanns en mindre p-skiva fast monterad på vindrutan och gick därför och hämtade en som jag la väl synlig i framrutan inställd på 1800, Jag har sedan fått en kontrollavgift för " fler än en p-skiva synlig".Konrtrollanten har noterat och fotograferat bägge p-skivor, den ena visade 15.00 och den andra 18.00 och kontrollen är utförd 18.09-18.16, jag kan tycka att kontrolanten i det läget borde ha insett att det inte fanns något uppsåt att stå längre än max 2 timmar då jag i så fall skulle ha haft ett "glapp" mellan kl 17.00 - 18.00.jag har sökt i LKOP som parkeringsbolaget pservice hänvisar till och kan inte finna att det någon stans står att det bara får finnas 1 p-skiva i rutan däremot så skall den placeras fram i bilen och tidsangivelsen var väl synlig, vilket jag anser att den varit då kontrlanten noterat och fotograferat den, man hänvisar också till prejudikat i domstolen gällande detta vilket jag inte kunnat finna, hoppas ni kan hjälpa mig om det ens är idé att överklaga på juridiska grunder utöver det rent logiskt inte fanns uppsåt att stå där längre tid än vad som angavs på den skiva jag la in.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Relger om p-skivor finns som du vet i varje kommuns trafikföreskrifter. Det normala är att endast en p-skiva får finnas i framrutan. Det är annars inte möjligt för parkeringsvakten att veta ankomsttid. Om båda hade visat samma tid hade du kunnat komma undan, anser jag.

Lagen (1984:318) om kontrollavgift anger i 10 § att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Detta undantag tillämpas dock restriktivt. Förarbetena till lagen anger att avgift inte bör få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Sjukdom är en sådan omständighet. Även andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv bör kunna vara skäl nog. Jag tror tyvärr inte att din situation omfattas av denna regel, du kommer sannolikt behöva betala boten.

Prejudikatet har jag inte heller kunnat hitta, däremot en tidningsartikel som troligen rör fallet, se här.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (422)
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Alla besvarade frågor (85357)