Flera gärningsmän, hur förs statistiken?

FRÅGA
Om en person blir våldtagen av flera personer, alltså flera gärningsmän. Registreras i anmälan till polisen flera brott (varje gärningsman=ett brott) eller registreras det som bara ett brott?Hur kommer detta med i brottsstatistiken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man räknar denna typ av statistik kan man utgå från bl.a. fällande domar, antal dömda, väckta åtal eller anmälningar om brott.

I det första fallet kan flera personer fällas i samma rättegång, eller så kan de fällas var för sig (19 kap 3 § Rättegångsbalken). Det beror på den individuella processen och hur Åklagarmyndigheten väljer att handlägga ärendet. DEt kan vara så att åklagaren endast tror sig kunna få vissa gärningsmän fällda, och därför väljer att inte väcka åtal mot alla. Det kan också vara möjligt att vissa av gärningsmännen inte går att identifiera, och pga. det kan inte åtal väckas.

Antalet dömda är alla de som varit tilltalade och blev fällda. Här kan alltså flera gärningsmän räknas för samma brott. De som inte blir dömda hamnar inte med i denna statistik dock.

Antalet väckta åtal beror, precis som den första, på omständigheterna i det enskilda fallet. I detta räknas dock alla fall där åklagaren försäkt få till en fällande dom, även om den tilltalade blivit frikänd.

Antal anmälningar om brott kan också variera för varje tillfälle. Det kan vara så att flera personer anmäler samma brott, eller att bara en anmäler brottet.

Summering

Det är mycket svårt att föra statistik över något så komplicerat som brottslighet. Därför är det viktigt att vi verkligen vet vad det är som statistiken förs över när vi tar del av statistik. Skillnaden mellan t.ex. fällande domar och änmälda brott, eller tom. antalet väckta åtal och lyckade åtal, kan vara betydande.

Jag kan tyvärr inte ge ett definitivt svar på frågan, men jag hoppas att den här texten hjälper navigera all den statistik som presenteras i relation till detta. Statistiken om sexualbrott har varit en källa till många upprörda röster i den allmäna debatten och det är viktigt att vi inte jämför olika statistik i tron att de mäter samma sak, eftersom det kan leda till slutsatser som inte stämmer överens med verkligheten.

Här finns en tabell från Statistiska Centralbyrån som mäter hur många som har uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott (6 kap Brottsbalken).

Jag hoppas jag har bringat lite mer klarhet i frågan, även om svart inte är så klarhugget.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (328)
2020-10-23 Kan det vara olagligt att tafsa?
2020-10-22 Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?
2020-10-13 Preskriptionstid för sexualbrott mot barn
2020-09-30 Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

Alla besvarade frågor (85358)