Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter

FRÅGA
Hej,Jag har en tvådelad fråga.Om man blir påkommen med att vid upprepade gånger tagit saker från en butik, räknas det som stöld om totalsumman överstiger 1000 kr?Eller räknas var och ett av tillfällena som snatteri.Om man sedan tidigare vid ett tillfälle åkt dit för snatteri, hur kan det påverka straffet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Jag tolkar din fråga som att det handlar om flera upprepade fall av ringa stöld (snatteri). Ringa stöld innebär att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld. Det innebär alltså att om man har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa betraktas som flera fall av ringa stöld. Att man tidigare åkt dit för snatteri kan medföra att straffet blir strängare, men det kräver dock att man gjort sig skyldig till det flera gånger. Jag tolkar det som att det inte är så i detta fall.

Sammanfattning:

Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97626)