Vem kräver man på betalning?

2017-11-17 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andrahand men fick ett förstahandskontrakt, jag upplät andrahandsläggan till en vän som skulle få bo där i två månader framöver samt under uppsägningstiden på 3 månader.Min vän fick tillträde till lägenheten den första Juli och uppsägningstiden startade fr.o.m. septemer och vi kom överens om att min vän och hennes kompis som flyttade in skulle betala hyran för juli, augusti, september, oktober och november. Jag skrev ett kontrakt rent civilrättsligt som jag skrev under, scannade och mailade åt henne men fick aldrig tillbaka det underskrivet.De misskötte sig i lägenheten och tillkallade störningssjouren vilket jag hade gjort klart inte fick ske och därför behöll jag deras deposition. Lägenheten var slarvigt flyttstädad och hade fler defekter. Dessutom finns det bevis på att hon har fått kontraktet och valt att bo kvar i lägenheten på messengerloggar. Min vän ville helt plötsligt inte betala de sista två månaderna á 17 000kr (8500/mån) vilket jag tog till kronofogden och det gick till rätten, vilket jag gärna gör MEN innan dess så vill jag veta vad som gäller. Hon har även ordagrant skrivit "Givetvis kommer jag betala de tre sista månadernas uppsägningstid" på messenger, ett meddelande som även det finns sparat, men nu menar hon på att det är hennes vän som ska betala resterande summa MEN enligt mig är det något de ska lösa sinsemellan. Kan jag vinna detta?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kärnfrågan i denna situation är vem som är din avtalspart? Är det din vän eller är det din vän och hennes kompis? Du har rätt att kräva din avtalspart att denne ska fullfölja avtalet. Om det endast är din vän som är din avtalspart är det hon som du ska vända dig till för betalning. Huvudregeln när flera personer tillsammans ålagt sig att betala en summa pengar, är att betalningsansvaret är solidariskt. Detta innebär att din vän och hennes kompis har en skyldighet att betala hela den avtalade summan till dig. Du kan alltså välja att vända dig till vem som helst av de och begära hela den kvarstående summan. Den personen som du väljer att få betalt av får sedan regressa mot sin kompis. Det jag nu har beskrivit förutsätter att du och din avtalspart inte har avtalat bort det solidariska ansvaret och i stället kommit överens om att s.k. delad ansvarighet ska gälla.

Det är väldigt svårt för mig att avgöra om du vinner, men du har definitivt ett case! Du har bevisning om att ni hade ett avtal (förvisso icke undertecknat men muntliga avtal gäller ju också), de har bott i bostaden och du har fått några månadshyror samt har du din väns skrift där det framgår att hon ska betala uppsägningstiden om tre månadshyror till dig. Det borde gå bra! Det verkar inte som att hon menar att hon inte är avtalspart, det verkar snarare som att hon menar att det är "hennes kompis tur att betala". Att ha det argumentet håller inte. Som sagt är det upp till din vän att senare regressa mot sin kompis i så fall.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1564)
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Alla besvarade frågor (97413)