Finns sms om köp av fastighet, nu vill säljaren dra sig ur. Vad gäller?

Om jag har ett sms där det framgår att jag ska köpa en lokal och muntligt avtal, räcker detta som bevis? Haft en verksamhet där jag blev lovad detta men nu säger hon upp för hon har ångrat sig men menar på jag har brytit kontraktet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva titta i jordabalken. När det kommer till köp av fast egendom så ställs det upp vissa formkrav. För att denna typ av formalavtal ska vara giltigt så krävs det att dessa kraven beaktas. Det ska röra sig om en skriftlig handling. Denna ska vara undertecknad av er båda, det ska finnas med en uppgift om köpeskilling, vilken fastighet man avser samt en överlåtelseförklaring (4 kap. 1 § jordabalken). Om inte samtliga formkrav skulle vara uppfyllda så är avtalet ogiltigt vilket innebär att det varken binder dig eller personen du skulle köpa av (4 kap. 1 § tredje stycket jordabalken) Det muntliga avtalet som du nämner finns mellan er uppfyller inte formkraven och är därför inte bindande.

Jag tolkar det som att avtalet ni har över sms handlar om ett löfte om att i framtiden ingå försäljning/köp av lokalen. Högsta domstolen har i ett fall som handlar om löfte om att i framtiden överlåta egendom konstaterat att det inte är bindande för parterna (NJA 2002 s. 467). Det är därför möjligt för säljaren att välja att inte genomföra försäljningen av lokalen.

Det föreligger formkrav vid denna typ av avtal. Utifrån den informationen du har gett så är dessa enligt min bedömning inte uppfyllda. Jag har därför svårt att ser hur du skulle kunna ha brutit mot avtalet vid detta skede.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Är det något mer du undrar över så är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”