FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag17/09/2022

Finns sanktioner mot aktiebolag med dåligt hållbarhetsarbete?

Hej! Jag undrar om det i dagsläget finns sanktioner kopplade till dåligt hållbarhetsarbete inom aktiebolagsrätten?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom aktiebolagslagen (2005:551) finns primärt två sorters sanktioner kopplade till aktiebolaget. Dessa hittar vi i 29 kapitlet om skadestånd och i 30 kapitlet om straff och vite. Inte i något av kapitlen nämns något om sanktioner kopplade till hållbarhetsarbetet. Det närmsta vi kommer regler kring hållbarhet finner vi i årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554). För större företag krävs att det i förvaltningsberättelsen ska finnas en hållbarhetsrapport, se 6 kap. 10 § ÅRL.

Avslutningsvis

Det finns ingen sanktion kopplat till dåligt hållbarhetsarbete inom aktiebolagsrätten. Däremot är ett väl fungerande hållbarhetsarbete en konkurrensfaktor som kan göra aktiebolag mer attraktiva. Så även om det inte i dagsläget finns några lagstadgade sanktioner mot dåligt hållbarhetsarbete kan man tänka sig att ett dåligt hållbarhetsarbete i längden leder till att företaget får en dålig renomé, vilken kanske är tillräckligt för att få företag att fokusera på arbetet med hållbarhet.

Lawline tackar för din fråga och vi hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen även nästa gång du har en juridisk fundering!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”