Finns reglering om arbetsgivarintyg i lag?

2019-02-18 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Finns det någon lag som reglerar hur snart efter en anställning som ett arbetsgivarintyg måste effektueras från arbetsgivaren och kan någon kräva att underlaget måste göras digitalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln om skyldighet för arbetsgivare att lämna arbetsgivarintyg finns i lag om arbetslöshetsförsäkring, 47 § andra stycket. Det finns tyvärr ingen tidsbegränsning för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Det finns däremot reglerat att arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg på begäran, utan oskäligt uppehåll. Om det däremot är väldigt svårt för sökanden att skaffa fram arbetsgivarintyget kan personen styrka dessa uppgifter på annat sätt.

Om arbetsgivaren inte är särskilt samarbetsvillig gällande att ge ut ett arbetsgivarintyg är det svårt att använda sig av lagen för att kräva fram ett intyg. Det finns ingen påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Detta betyder att om arbetsgivaren vägrar är det oftast lättare att styrka uppgifterna på annat sätt, vilket är möjligt enligt lagtexten.

Vidare sägs i bestämmelsen att arbetsgivare på begäran ska utfärda intyget enligt formulär, som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Detta tolkar jag som att du kan få arbetsgivarintyget digitalt, men då behöver sökanden och arbetsgivaren komma överens om att det ska utfärdas digitalt.

Sammanfattning

Det finns alltså enbart en paragraf som reglerar reglerna kring arbetsgivarintyg, men det finns ingen tidsbegränsning på hur fort ett arbetsgivarintyg ska ges ut. Det enda som nämns är utan oskäligt uppehåll. Det är dock svårt att använda denna paragrafen mot arbetsgivaren eftersom att det inte finns någon påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Då får sökanden styrka dessa uppgifter på annat sätt helt enkelt!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarintyg (38)
2020-07-26 Felaktiga uppgifter på arbetsgivarintyget?
2020-06-08 Begära arbetsgivarintyg efter praktik
2020-01-24 Hur länge kvarstår skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg?
2019-11-05 Är arbetsgivaren ansvarig att utge arbetsgivarintyg?

Alla besvarade frågor (82785)