Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?

2021-09-22 i Efterarv
FRÅGA
Gift kvinna har avtalat med sin make i ett äktenskapsförord att:" all egendom som vardera av oss medförde i boet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara den makes enskilda, vari andra maken ej äger giftorätt".Kvinnan har tecknat en kapitalförsäkring med maken som förmånstagare.Kvinnan avlider och mannen erhåller försäkringsbeloppet.Mannen har nu dött flera år senare.Jag är efterarvinge (syster) till kvinnan som tecknat försäkringen.Har maken som fick ut försäkringsbeloppet fått det med "fri förfoganderätt" eller "full äganderätt"?Har jag legal arvsrätt eller är det makens efterarvingar (bröder) som ska "ärva" försäkringsbeloppet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det en efterlevande make ärver är, enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §, den först avlidna makens kvarlåtenskap. En förmånsförsäkring hör inte till kvarlåtenskapen enligt ÄB 20 kap. 5 § 2 st.

Frågan hanterades av Högsta Domstolen i NJA 1975 s. 302. Där kom rätten fram till att det övervägande skälet till ett förordnande om förmånstagande vid försäkringar i första hand var att skydda den efterlevande maken från exempelvis borgenärer, inte att utesluta legala arvingar. En sådan ordning skulle dessutom gå emot ärvdabalkens systematik som upprättat skyddsmekanismer för legala arvingar.

Presumtionen, alltså vad man förutsätter, är att den först avlidna makens arvingar enligt ÄB 3 kap. 2 § har rätt till efterarv, så även i försäkringen.

Detta kan dock komma att ha ändrats under vägens gång. Efterlevande make har under sin livstid haft rätt att använda upp beloppet, testamentera det till någon, gett bort värdet i gåva eller i övrigt förfoga över försäkringen vilket gör att det kan finnas villkor för försäkringsbeloppet som inte nämns i din fråga. Det kan ju även hända att det finns en brist i boet i slutändan och i det fallet finns inget efterarv att ta del av.

Klart är i vart fall att du är delägare i dödsboet och ska kallas till förrättning. Övriga förutsättningar går inte att sia om utan får framgå av förrättningen, men som huvudregel ska även försäkringen tas med och grundar rätt till efterarv vilket kommer fördelas med hälften på din systers sida och hälften på den efterlevande makens sida (förutsatt att något finns att dela).

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?