Finns lägsta takhöjd på en bostadsrätt?

2018-10-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Finns lägsta takhöjd på en bostadsrätt? Vi har 1.88 i takhöjd och både hyresgästföreningen och brandskyddsnämnden säger att det är olagligt lågt i tak. Jag hittar dock inte var jag har belägg för detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det finns regler om exempelvis takhöjd i plan- och bygglagen (PBL). Just reglerna om vilka krav som ställs på byggnader hittar du i lagens åttonde kapitel. Det finns specifikationer av de här reglerna i Boverkets byggregler (BBR). Boverket är myndigheten som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende.

En byggnad som är tänkt att användas som permanentbostad måste ha vissa tekniska egenskaper. Syftet är att motverka risker mot din egen och grannars trygghet, hälsa och miljö (PBL 8 kap. 4 §).

För takhöjden gäller att bostäder måste ha minst 2,4 meter i takhöjd. I vissa begränsade delar av rum får det vara lägre. Det får dock inte vara mindre än 2,1 meter under horisontella tak och 1,9 meter under snedtak (BBR 4:4).

En takhöjd på 1,88 m är alltså en bra bit under det lägsta tillåtna måttet för takhöjden i en bostad.

Frågor om ansvar för åtgärder

Jag vet inte hur det ser ut i din situation. Det kanske har ställts krav på att du måste vidta någon åtgärd på grund av att taket är för lågt. Då kan det bli aktuellt att reda ut vem som är ansvarig för det här problemet. Det skulle kunna vara den som byggde lägenheten, bostadsrättsföreningen eller en tidigare ägare som egentligen är ansvariga för de problem som ett för lågt tak orsakar. Om det dyker upp fler frågor som har med de här att göra rekommenderar jag dig därför att ställa en ny fråga till oss med en utförligare beskrivning av din situation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (869)
2019-04-25 Får styrelsen vägra tillstånd för ändring i lägenheten bestående av badrumsrenovering och väggrivning?
2019-04-25 Behöver jag efterfölja ordningsregler från bostadsrättsföreningen?
2019-04-25 Varför är bud inte bindande vid budgivning på bostadsrätt?
2019-04-24 Är en årsredovisning rättsligt bindande och går den att överklaga?

Alla besvarade frågor (68195)