Finns en ny lag om uppehållstillstånd pga. anknytning?

Jag undrar om det kommit en ny lag som säger att om man gifter sig i Sverige så måste man inte åka till hemlandet för att söka på anknytning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Nej, det har inte kommit någon ny lag som säger att uppehållstillstånd på grund av anknytning kan sökas från Sverige.

Frågor gällande uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Av 5 kap 18 UtlL framgår att uppehållstillståndet ska ha beviljats före inresa i Sverige. Detta stadgas dock i samma bestämmelse undantag från detta. Exempelvis krävs inte att utlänningen ansöker och beviljas uppehållstillstånd före inresa i Sverige om utlänningen, på grund av någon i bestämmelsen angivna skäl, "har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där", 5 kap 18 § UtlL. Du kan läsa mer om detta i lagtexten, klicka här och här, eller på Migrationsverkets hemsida, klicka här.


Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000