FrågaSKATTERÄTTÖvrigt13/06/2017

Finns en grund till anstånd med betalning av skattetillägg när man måste avyttra sin bostad?

Jag har fått avslag med anstånd att betala skattetillägg med motiveringen att "behöva avyttra sin bostad kan inte anses vara betydande ekonomisk skada". Detta verkar helt subjektivt tyckande, finns någon definition på vad som anses vara ekonomisk skada som kan användas för att få igenom anstånd med betalning under överklagandetiden

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 63 kap 7a § skatteförfarandelagen framgår att Skatteverket ska medge anstånd med betalning av skattetillägg om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att betala avgiften. I förarbetena till nämnda bestämmelse anges att "betydande skadeverkningar" kan bl.a. vara att den betalningsskyldige riskerar att hamna på obestånd eller tvingas att avyttra tillgångar som är av betydelse för verksamheten (prop 2015/16:127). Vad som är oskäligt är en friare bedömning.

Att behöva avyttra bostaden skulle eventuellt kunna utgöra en grund för anstånd, men då jag inte vet mer om din situation är det svårt att säga något om avslagsbeslutets riktighet. Vill du ha mer hjälp kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en av våra erfarna jurister här.

Hoppas svaret är till hjälp!

Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo