Finns en grund till anstånd med betalning av skattetillägg när man måste avyttra sin bostad?

2017-06-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har fått avslag med anstånd att betala skattetillägg med motiveringen att "behöva avyttra sin bostad kan inte anses vara betydande ekonomisk skada". Detta verkar helt subjektivt tyckande, finns någon definition på vad som anses vara ekonomisk skada som kan användas för att få igenom anstånd med betalning under överklagandetiden
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 63 kap 7a § skatteförfarandelagen framgår att Skatteverket ska medge anstånd med betalning av skattetillägg om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att betala avgiften. I förarbetena till nämnda bestämmelse anges att "betydande skadeverkningar" kan bl.a. vara att den betalningsskyldige riskerar att hamna på obestånd eller tvingas att avyttra tillgångar som är av betydelse för verksamheten (prop 2015/16:127). Vad som är oskäligt är en friare bedömning.

Att behöva avyttra bostaden skulle eventuellt kunna utgöra en grund för anstånd, men då jag inte vet mer om din situation är det svårt att säga något om avslagsbeslutets riktighet. Vill du ha mer hjälp kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en av våra erfarna jurister här.

Hoppas svaret är till hjälp!

Hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (572)
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress
2021-11-06 Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?
2021-11-01 Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (97674)