Finns efterarvsrätt vid försäkringar där den efterlevande maken står som förmånstagare?

2017-12-31 i Efterarv
FRÅGA
Om person A är gift med person B och person A avlider - A har inga barn och inget testamente. Person B har full förfoganderätt över tillgångarna men får ej testamentera bort det. Men hur är det egentligen med försäkringspengar för person A som betalas ut till person B efter dödsfallet? Kan person B testamentera dessa hur person B vill?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som gäller beträffande efterarvsrätten vid försäkringar där den efterlevande maken står som förmånstagare.

Till att börja med ska jag klargöra att en försäkring med förmånstagare egentligen inte är ett arv. Om den avlidne, A i detta fall, hade en försäkring där den efterlevande maken, B, stod som förmånstagare ingår försäkringen alltså inte i kvarlåtenskapen (se 20 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och 14 kap. 7 § första stycket försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL)).

Trots att beloppet som den efterlevande maken får av försäkringen inte är ett arv kan försäkrings­beloppet ändå komma att omfattas av den först avlidne makens efterarvingar. Denna bedömning görs dock först när den efterlevande maken avlider.

Om den avlidne, A, har efterlämnat efterarvingar antas (presumeras) nämligen att dessa har efterarvsrätt till försäkringen när förmånstagaren, B, avlider (NJA 1975 s. 302). Därmed kommer som huvudregel hälften av försäkringsersättningen att tillfalla den efterlevande maken med full äganderätt, medan den andra hälften erhålls med fri förfoganderätt och kommer att ingå i efterarvet. Den del av försäkringen som maken utfår med fri förfoganderätt kan då maken inte testamentera bort.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98613)