FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/07/2021

Finns det vissa tider man inte får spela hög musik?

Hej, nu från och med 1 juli 2021 har ju en lag som ger polis möjlighet att bötfälla för hög musik ur bilar och då är min fråga om det finns skrivet vilka tider det gäller eller om vi som har bil ljud som hobby nu bara kan kasta allt vi äger och byta till nån annan hobby för att slippa böterna helt. Inte hittat nånting gällande några tider på dygnet när lagen gäller osv så är väldigt fundersam.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det olagligt att spela hög musik på allmän plats?

Den händelse eller situation du beskriver, att spela hög musik från exempelvis en bil på allmän plats, är straffbelagt och rubriceras som förargelseväckande beteende. Straffbestämmelsen lyder enligt följande:

"Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter" (16 kap. 16 § BrB).

Att föra oljud på allmän plats har varit kriminaliserat i nämnda paragraf även innan den 1 juli 2021. Skillnaden i vad som hänt nu den 1 juli 2021 jämfört med tidigare är att polisen nu har möjlighet att utförda ordningsböter mot den som spelar hög musik, exempelvis från en bil. Tidigare har polisen inte haft befogenhet att utfärda ordningsböter på plats för ett sådant beteende, utan händelsen ska ha utretts av polis och sedan lagförts via åklagare och/eller domstolsväsendet.

Vad är ordningsböter?

Ordningsböter är en form av böter, ett straff, som kan utfärdas av polis för brott som endast har penningböter i straffskalan. Ordningsböter utfärdas direkt på platsen för brottet och om boten accepteras likställs den med en lagakraftvunnen dom. Det är riksåklagaren som beslutar om vilka brott som kan lagföras genom ordningsböter, och det är det som har hänt nu gällande att spela hög och störande musik på allmän plats. Beteendet har alltså varit straffbelagt även innan, men polisen har inte haft möjlighet att utfärda ordningsböter direkt på plats.

Finns det några speciella tider på dygnet när lagen gäller?

Den aktuella bestämmelsen föreskriver inga speciella tider då det skulle vara otillåtet att spela hög musik, utan lagen gäller hela tiden. Det är alltså inte tillåtet att föra oljud på allmän plats oavsett tid på dygnet. Om du vill får du gärna läsa mer om den nya ordningen med ordningsböter på åklagarmyndighetens hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo