Finns det några risker med att ta över ett aktiebolag?

2020-10-21 i Bolag
FRÅGA
min sambo har ett vilande AB som jag tänkte ta över då jag ska börja konsulta. AB't har negativt resultat och skulderna i balansräkningen utgörs av utlägg samt lån från honom till bolaget som han ej plockat ut då likviditeten/resultatet ej tillåtit detta. Finns det någon risk med att ta över?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det några risker med att ta över ett aktiebolag?

Av vad jag kan utläsa ur frågan så tolkar jag situationen som att aktiebolaget har ett negativt resultat (skulder överstiger tillgångarna). Därmed tolkar jag även att det kapital som alltid ska finnas i bolaget (bundet kapital), inte finns.

Att fortsätta driva ett aktiebolag som har stora skulder som börjar urholka det bundna kapitalet som finns, kan innebära att det råder kapitalbrist och då är du som styrelseledamot (vilket du förmodligen blir när du tar över sambons aktiebolag), ansvarig för att inte driva aktiebolaget längre ner i skulderna. Fortsätter du driva aktiebolaget trots stora skulder utan tillgångar, kan du bli personligt betalningsansvarig (25 kap 18 § aktiebolagslagen).

Annars kan det finnas risker som att du inte kommer att gå så mycket i vinst då aktiebolaget har skulder som måste betalas tillbaka.

Sammanfattningsvis

Det finns risker med att du inte går i vinst, samt att du kan gå i personligt betalningsansvar för bolaget om det visar sig att det bundna kapitalet (som alltid måste finnas kvar i bolaget) inte finns kvar och det är för höga skulder.

Dock så tycker jag att du ska ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Där kan man närmare komma in på detaljer som inte finns i frågan just nu.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (721)
2021-05-16 Kan mina aktier tvångsinlösas?
2021-05-11 Krävs det en fullmakt om någon ska rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?

Alla besvarade frågor (92309)