Finns det några riktlinjer i tobakslagen som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?

FRÅGA
Hej,har en fråga angående nya lagen om rökning vid in-och utgångar i affärer. Finns det några riktlinjer i lagtexten som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det sägs inget i den nya tobakslagen gällande hur många meter från in-och utgång som man inte får röka, däremot nämns det lite i förarbetena till lagen. Det står i och för sig inte exakta meter, utan det som sägs är att '' normalfallet bör rökförbudet därför gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.'' se proposition 2017/18:156 s. 94-95. Det nämns i samma förarbete på s. 203 att en bedömning får göras i enskilda fallet utifrån syftet med bestämmelsen, men att det ska vara möjligt för exempelvis en allergiker att ta sig in och ut ur en lokal/utrymme där rökförbud råder utan att exponeras för tobaksrök eller annan rök.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (611)
2019-10-18 Behövs danstillstånd för bröllopsfest?
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats

Alla besvarade frågor (73783)