FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler13/06/2019

Finns det några riktlinjer i tobakslagen som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?

Hej,

har en fråga angående nya lagen om rökning vid in-och utgångar i affärer. Finns det några riktlinjer i lagtexten som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det sägs inget i den nya tobakslagen gällande hur många meter från in-och utgång som man inte får röka, däremot nämns det lite i förarbetena till lagen. Det står i och för sig inte exakta meter, utan det som sägs är att '' normalfallet bör rökförbudet därför gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.'' se proposition 2017/18:156 s. 94-95. Det nämns i samma förarbete på s. 203 att en bedömning får göras i enskilda fallet utifrån syftet med bestämmelsen, men att det ska vara möjligt för exempelvis en allergiker att ta sig in och ut ur en lokal/utrymme där rökförbud råder utan att exponeras för tobaksrök eller annan rök.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?