Finns det några nackdelar med att ge sitt arv i gåva istället för ett arvsavstående?

FRÅGA
Tre syskon ärver ensamstående bror utan barn. Om någon av syskonen önskar avstå hela eller delar av sitt arv till förmån fö egna barn, kan hen väl lika bra ta ut arvet och sedan ge barnet det man önskar som gåva. Finns det några juridiska eller andra skäl mot ett sådant förfarande?.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det är som du säger helt möjligt att avstå sitt arv till förmån för ett barn. Det är något som kan ha varit mer lönsamt tidigare skattemässigt men i och med avskaffandet av gåvoskatten så försvinner den fördelen. Det kan därmed vara enklare att den av era syskon som vill ge arvet till sina barn deltar i den vanliga arvsprocessen och sedan ger det som en gåva till sina barn. Då det kan vara lämpligare med arvavstående är när det gäller till exempel fastigheter så man slipper flera ägarbyten.

Men sammanfattningsvis så finns det inget utifrån dina uppgifter som talar emot ett förfarande där ditt syskon istället ger arvet som gåva till sina barn.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97358)