FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag10/12/2018

Finns det några formkrav för hur det skall gå till när jag nu snart skall skänka bort mitt aktieinnehav till de två personer som äger resten av aktierna?

Hej,

Jag sitter i styrelsen för ett aktiebolag där jag innehar ca 10% av aktierna. Inom kort skall jag lämna styrelseuppdraget. I aktieägaravtalet finns ett förköpsförbehåll till förmån de två personer som äger resten av aktierna. Efter att jag lämnat mitt styrelseuppdrag har jag för avsikt att ge bort hela mitt aktieinnehav till de två personerna som äger resten av aktierna.

Fråga; finns det några formkrav för hur det skall gå till när jag nu snart skall skänka bort mitt aktieinnehav till de två personer som äger resten av aktierna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förköp av aktier

Du måste anmäla att du ska överlåta aktier hos bolagets styrelse. Här ska du ange villkor som uppställs för förköpet. Detta ska sedan genast antecknas i aktieboken, och dagen för anmälan ska noteras.

Det upp till bolaget att underrätta de som är förköpsberättigade och har en känd adress om att det finns en möjlighet till förköp. Den som sedan vill utnyttja denna möjlighet ska anmäla sitt intresse till bolagets styrelse.

Inget intresse för förköp?

Om det inte har funnits något intresse hos de förköpsberättigade att förvärva aktierna, kan du överlåta aktierna såsom han ursprungligen planerat. Du måste dock sälja aktierna inom sex månader från den tid då ett förköpsanspråk senast skulle framställas hos bolaget eller senast då betalning skulle ske om ett förköp hade kommit till stånd. Om du överlåter aktierna efter att de här sex månaderna har passerat eller om han överlåter aktierna utan att ha iakttagit förköpsförbehållet så är överlåtelsen ogiltig.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga. Annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla VelicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”