Finns det något tak för underhåll?

2019-09-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Finns det något högre tak för underhåll?Pappan till barnet flyttar utomlands och vill betala ett högt underhåll men undrar om det finns ett tak?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Som jag har förstått din fråga rör det underhållsskyldigheten för vårdnadshavare. Jag kommer först redogöra allmänt för området och vad som gäller, därefter kommer jag gå in på din specifika fråga mer tydligt.

Förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt med den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 FB). Vidare finns det något som kallas standardtillägg, vilket blir relevant om den andra föräldern har en god ekonomi, då ska även barnet få ta del av detta, det utgör ett bidrag som går utöver underhållsbidraget (det är en form av utjämning så levnadsförhållandena ska ta sig likadana hos båda föräldrarna).

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp till föräldern som barnet/barnen bor hos. Underhållsbidrag är alltså en summa som den bidragskyldige föräldern ska betala ut, Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar ut om den bidragsskyldige föräldern inte betalar, de riktar därefter ett anspråk på fordran till föräldern som inte betalat.

Om jag förstått dig rätt så vill pappan frivilligt betala ett större underhållsbidrag. Detta är ni fri att avtala om sinsemellan. Ett tak för underhåll gäller snarare vid Försäkringskassans stöd (om pappan inte hade betalat). Bidraget som ni som vårdnadshavare kommer överens om kan vara i princip valfritt. Utgångspunkten är som tidigare nämnt barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, ni kan också nå en muntlig överenskommelse, men ett skriftligt avtal är att rekommendera (för tydligheten skull såväl som eventuella tvister).

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte finns något tak för underhållsbidraget, ni kan själva välja/avtala om hur högt bidraget ska vara.

Vill ni ändå kolla vad som är ett rimligt underhållsbidrag utifrån just era förutsättningar rekommenderar jag Försäkringskassans beräkningsverktyg, som ni kan hitta här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1494)
2020-08-14 Får den andra vårdnadshavaren vårdnaden om barnen om jag dör?
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?

Alla besvarade frågor (82781)