Finns det något slutdatum för när arvskifte måste ske?

Hej,

det är över två år sedan min far dog och vi har ännu inte utfört arvsskiftet. Bouppteckningen är utförd men inget delat. Finns det någon slutdatum för när arvskifte måste ske? Orsak till att arvskifte inte utförts är oenighet om lösöre mm och sjukdom. Skulle man kunna få hjälp av en Boutredningsman? Hälsn

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Det finns inget slutdatum för arvskifte
Det finns ingen tidsgräns för när arvskifte ska äga rum. Arvskifte kan ske när som helst efter det att bouppteckningen är inskickad till och godkänd av Skatteverket. Det som krävs är helt enkelt att samtliga dödsbodelägare godkänner och undertecknar arvskifteshandlingen.

Skiftesman
Om ni inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas, finns möjlighet att ansöka om en skiftesman som tvångsskiftar dödsboets tillgångar (23 kap 5 § ÄB). En sådan ansökan görs hos den tingsrätt där din far bodde vid dödsfallet. Skiftesmannen går då igenom dödsboet och beslutar därefter hur tillgångarna ska fördelas.

Mitt råd är dock att ni dödsbodelägare själva försöker komma överens om skiftet, då det är ganska dyrt att anlita en skiftesman. Kommer ni överens leder det sannolikt till mer arv än om ni väljer att anlita en skiftesman, just på grund av kostnaderna för en sådan.

Hoppas du fick svar på din fråga och att det löser sig med arvskiftet!

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000