Finns det något man kan göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?

Hej! Min fråga gäller Migrationsverket. Jag är sedan 2014 gift med en Ukrainsk kvinna som har sökt Svenskt medborgarskap Jan 2019. Normal väntetid är idag 32 månader men hon har nu väntat på besked 46 månader. Hon har fast arbete och har arbetat hela tiden från det hon kom till Sverige 2016 och har. Inget som belastar henne. Vi har kontaktat migrationsverkets ett antal gånger men får till svar att vi får vänta. Kan man gåra något!

Lawline svarar

Hej,

Tack så mycket för din fråga, och för att du har vänt dig till oss på Lawline.

För att svara på din fråga kommer jag att hämta information från Migrationsverkets hemsida och använda mig av förvaltningslagen (FL), eftersom Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet.

Finns det något man kan göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?

När det gäller ansökan om svenskt medborgarskap anger Migrationsverket, precis som du nämner, en uppskattad väntetid på 32 månader. Denna väntetid grundar sig på att 75% av nyligen avslutade ärenden har fått sitt beslut inom 32 månader. Tyvärr är denna tidsram ingen garanti utan endast en ungefärlig uppskattning, vilket innebär att det även kan ta betydligt längre tid än så.

Begär att Migrationsverket avgör ärendet

En utgångspunkt för förvaltningsmyndigheter är att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § första stycket FL). Därmed finns det också åtgärder som kan vidtas ifall att handläggningstiden försenas.

En person har möjlighet att skriftligen begära att en myndighet, såsom Migrationsverket, ska avgöra ett ärende som inte har inletts inom sex månader från det datum då personen skickade in sin ansökan i ärendet. Detta förutsätter alltså att Migrationsverket ännu inte har inlett din frus ansökan. Från det att Migrationsverket tar emot begäran om att avgöra ett ärende, ska de inom fyra veckor antingen fatta beslut i ärendet eller i ett särskilt beslut avslå ansökan om begäran (12 § första stycket FL). Om ni vill skicka in en "Begäran om att avgöra ärende" , hittar ni blanketten här.

Att skicka in en begäran är alltså inte heller någon garanti för att få sitt ärende prövat snabbare eftersom Migrationsverket kan avslå den ansökan alternativt om de redan påbörjat handläggningen av ärendet.

Om Migrationsverket avslår begäran om att få ärendet prövat kan ni överklaga beslutet till Migrationsdomstolen (12 § andra stycket FL). Om du vill få mer information om hur beslut från Migrationsverket kan överklagas, kan du läsa mer om det här.

Sammanfattningsvis är den uppskattade väntetiden på Migrationsverkets hemsida ingen garanti. Om ni redan har kontaktat Migrationsverket angående väntetiden kan din fru överväga att skicka in en begäran om att avgöra ärendet, även om det inte heller är någon garanti i sig.

Jag förstår att det kan vara väldigt frustrerande att vänta så länge på ett beslut, och jag hoppas att ni snart får ett beslut i ärendet från Migrationsverket. Om du har fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000