Finns det något laglottssystem i slovakisk arvsrätt?

2019-04-02 i Laglott
FRÅGA
Hej! Har ni någon kännedom om arvsrätten i Slovakien är densamma som i Sverige? Dvs att jag är berättigad till min laglott. Min biologiska mamma dog i februari 2019 i Slovakien och har testamenterat all fast egendom och tillgångar till min syster. Vi är helsyskon. Testamentet är skrivet 2012 och jag visste inget om detta. Jag bor i Sverige och min syster i Slovakien. Vänliga hälsningar [borttaget]
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Slovakien har ett laglottssystem som delvis liknar det svenska. Slovakisk arvsrätt regleras i 460–487 §§ i den slovakiska civilkoden. Civilkoden hittar du i sin helhet här (dock på slovakiska). Lättillgänglig information på engelska finns bland annat här.

Har du rätt till din laglott?

Eftersom det rör ett arv efter din mor, är huvudregeln att du oavsett vad testamentet säger har rätt till din laglott. Laglotten är hälften av vad du skulle fått om det inte fanns något testamente. Om du och din syster är de enda barnen (och det inte heller finns någon efterlevande make) har du rätt till en laglott som utgör en fjärdedel av kvarlåtenskapen. Detta framgår av 479 § slovakiska civilkoden.

Ovanstående gäller såvida du inte gjorts arvlös genom en särskild arvlöshetsförklaring enligt 469a § slovakiska civilkoden. Din mamma hade i så fall, utöver testamentet, behövt gjort en skriftlig förklaring med en motivering av skälen för detta. Vilka skäl som anses godtagbara för att på detta sätt frånta laglotten kan du läsa mer om här.

Sammanfattning

Slovakien har ett laglottssystem som liknar det svenska. Du är berättigad till din laglott oavsett vad testamentet säger (förutsatt att det utöver testamentet inte finns en särskild arvlöshetsförklaring riktad mot dig). Det du bör göra nu är att påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott. I Sverige måste detta göras inom sex månader från att man blivit delgiven testamentet. Sannolikt finns någon liknande tidsgräns i Slovakien. Mitt råd är att tala med din syster för att se om ni kan lösa det, eller kontakta någon familjerättslig rådgivare i Slovakien för att se hur du går vidare.

Lycka till, och hoppas du fick lite vägledning i frågan!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (665)
2019-08-19 Laglottsskydd
2019-08-08 Hur stor blir laglotten och hur påverkar basbeloppsregeln testamente?
2019-08-07 bortadopterades barns rätt till laglott
2019-07-31 Gåvor mellan makar går endast undantagsvis åter för att tillfredsställa laglott

Alla besvarade frågor (72169)