Finns det något förbud mot extremism i Sverige?

2019-02-27 i Övriga brott
FRÅGA
HejFinns det något förbud mot extremism i Sverige? Dvs mot nazism, rasism, högerextrema krafter, radikala grupper?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.

I dagsläget finns inget konkret förbud mot extremism. Det är dock förbjudet att uttala sin missaktning mot en folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Brottet kallas för hets mot folkgrupp och har en straffskala på 14 dagars fängelse upp till två års fängelse (16 kap. 8 § brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll