FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/02/2019

Finns det något förbud mot extremism i Sverige?

Hej

Finns det något förbud mot extremism i Sverige? Dvs mot nazism, rasism, högerextrema krafter, radikala grupper?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.

I dagsläget finns inget konkret förbud mot extremism. Det är dock förbjudet att uttala sin missaktning mot en folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Brottet kallas för hets mot folkgrupp och har en straffskala på 14 dagars fängelse upp till två års fängelse (16 kap. 8 § brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare