Finns det någon uttrycklig bestämmelse mot att återkalla medborgarskap i svensk rätt?

2019-04-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
finns det någon uttrycklig bestämmelse mot att återkalla medborgarskap i svensk rätt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i svenskt rätt om att kunna återkalla medborgarskap.

Med det sagt ska det dock tilläggas att enligt 14 § i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap kan en svensk medborgare förlora sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år, om han eller hon

är född utomlands,aldrig haft hemvist i Sverige, ochinte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

I dessa typfall kan alltså medborgarskapet upphöra att gälla. Det kan under vissa förutsättningar preskriberas.

Syftet med preskriptionsbestämmelsen är att förhindra att barn till utlandssvenskar behåller svenskt medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Bestämmelsen tillämpas dock inte om personen ifråga blir statslös.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (859)
2019-06-14 Migrationsöverdomstolen handläggningstider för överklagande
2019-06-12 Automatiskt medborgarskap vid födseln när ena föräldern är svensk medborgare
2019-06-10 Uppfyller CSN försörjningskravet?
2019-06-07 Resa med uppehållstillstånd

Alla besvarade frågor (69912)