Finns det någon tidsgräns för ansökan om undantag från behörighetskrav (dispens)?

FRÅGA
Jag har en fråga om 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gällande undantag från behörighetskrav till kurser, eller dispens som man också kan kalla det för. Finns det någon speciell tidsgräns för när studenten kan ansöka om dispens eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall regeln om undantag från behörighetskrav till kurser (dispens) har någon tidsgräns, det vill säga när man senast ska ansöka om detta.

Regeln i 7 kap. 3 § högskoleförordningen säger att en högskola ska kunna besluta om undantag från något eller några av behörighetsvillkoren om det finns skäl för det och om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

I paragrafen (7 kap. 3 § högskoleförordningen) finns ingen tidsangivelse om när ansökan om sådan dispens ska göras. Som jag har uppfattat det så beror tidsgränsen på vilken högskola/universitet som studenten studerar vid samt vilken kurs/program det gäller. Exempelvis kan kravet vid vissa skolor, för vissa kurser/program, vara att ansökan ska skickas in senast 4 veckor innan kursstart, medan för andra 7 eller 3 veckor innan.

Jag skulle därför rekommendera studenten att kolla skolans hemsida, då sådan information brukar finnas på sidan, eller kontakta skolan (exempelvis kursadministrationen för den kursen) och fråga dem vad som gäller.

Hoppas du är nöjd med mitt svar! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91414)