Finns det någon skattemässig skillnad på om ett dödsbo eller arvingarna säljer en bostadsrätt?

Min svärmor är avliden och hennes son och 2 barnbarn får ärva. bostadsrätten 50% resp 25% var till barnbarnen. Hon köpte den för 1,3 milj säljs nu för 2,6 milj. Hur mycket får hon exakt i slatt? Gör det skillnad om dom tar över den en tid och säljer sen. Då har dom fått den i gåva sen säljer dom för samma summa, 2.6 milj får de ändå betala skatt på beräknat på hennes inköpsbelopp eller räknar man från gåvans värde mot försäljningspriset? Alltså noll eftersom gåvan är lika stor som försäljningspriset. Tänkte att gåvoskatten är ju borta?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid arv och försäljning av bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. Regleringar kring dödsbo och dödsbodelägare hittar du i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Då din svärmor dör uppstår ett dödsbo som är en juridisk person och som utgörs av den egendom som hon efterlämnat. Detta förvaltas av dödsbodelägarna, vilka är hennes son och de två barnbarnen (de som som skall ärva svärmodern helt enkelt) ÄB 18:1.


Dödsboets mot dödsbodelägarnas beskattning

Det kommer inte vara någon skillnad på beskattningen om det är dödsboet eller om det är dödsbodelägarna - efter att de ärvt bostadsrätten - som säljer bostadsrätten.

Om försäljningen sker under dödsåret så skall IL tillämpas på samma sätt som om det var din svärmor som genomförde försäljningen IL 4:1, vilket innebär att det inte är någon skillnad på om det är dödsbodelägarna - efter att de ärvt bostadsrätten - eller dödsboet som genomför försäljningen. Dels är arvsskatten avskaffad, vilket du även påtalar i din fråga, IL 8:2 och dels hamnar arvingarna i den avlidnes skattemässiga situation IL 44:21, vilket innebär att dödsbodelägarna kommer genom att de ärver att ha rätt att göra samma avdrag som den avlidne – det är alltså din svärmors inköpsbelopp som ligger till grund för vad man får dra av.

Kapitalvinstbeskattningen

Under förutsättning att din svärmors bostadsrätt var en privatbostadsrätt – alltså att hon använde den som bostad –, att bostadsrätten säljs för 2 600 000 och att inga andra avdrag är möjliga än de du beskriver ovan så är beskattningen enligt det följande.

Kapitalvinsten för försäljningen blir (2 600 000 – 1 300 000 =) 1 300 000 kronor IL 44:13 & 14 efter avdrag för omkostnadsbeloppet. Detta skall sedan kvoteras till (22/30 * 1 300 000 ≈) 953 333,3 kronor IL 46:18. Den slutgiltiga skatten blir sedan (953 333,3 * 0,3 ≈) 286 000 kronor IL 65:7.

Summering

Det blir alltså ingen skillnad på beskattningen om det är dödsboet eller dödsbodelägarna som säljer bostadsrätten och beskattningen kommer avrundat att bli – om mina antaganden om förutsättningarna stämmer – 286 000 kronor.

Skulle du vilja läsa mer om beskattningen av dödsbon kan du läsa Skatteverkets broschyr SKV 465.

Är det något som jag skrivit oklart, något av mina antaganden som är felaktiga eller om du undrar över något annat så är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo