Finns det någon preskriptionstid för bouppteckning?

Min mammas man avled för 18 år sedan. Han hade 2 barn från ett tidigare äktenskap. En bouppteckning gjordes men de 2 barnen var inte nöjda, dom ville få ut mer pengar från dödsboet. Dom godkände alltså inte bouppteckningen som gjordes. Sedan dess har inget hänt. Finns det någon preskriptionstid när det gäller detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline!

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. Ärvdabalken. En bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet. I vissa fall kan Skatteverket dock besluta om att förlänga tidsfristen om det finns särskild anledning (ÄB 20 kap. 1 §).

Jag tolkar det du skriver som att bouppteckningen gick igenom, men att din mammas makes två barn inte höll med om innehållet i den och att de sedan dess inte har tagit tag i det.

Ifall det upptäckts en ny tillgång eller skuld efter att bouppteckning har gjorts, eller en annan felaktighet har blivit känd, kan man göra en så kallas tilläggsbouppteckning som ska innehålla ett tillägg eller en rättelse. En sådan ska dock göras inom en månad (20 kap. 10 §).

I den situation du beskriver handlar det dock om 18 år. Vad gäller arvingar och testamentstagare som vill göra gällande sin rätt ska göra det inom tio år från dödsfallet (16 kap. 4 §). Paragrafen utgör en yttersta preskriptionstid och gäller både arv och testamente. Eftersom att det har gått 18 år sedan dödsfallet så har den yttersta preskriptionsgränsen därmed passerats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”