Finns det någon möjlighet för myndigheter att komma med lagförslag?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns någon möjlighet för förvaltningsmyndigheter att komma med lagförslag och i så fall i vilket lagrum den möjligheten ges?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riksdagen som stiftar lagar, vilket framgår av regeringsformen 1 kap. 4 § andra stycket. När riksdagen lämnar ett lagförslag kallas det för motion, men i praktiken är det regeringen som lämnar propositioner till riksdagen om lagförslag (9 kap. 2 § riksdagsordningen). Regler om detta finns i 9-10 kap. riksdagsordningen.

När regeringen arbetar med ett lagförslag behandlas den av ett utskott och ofta tillsätts en utredning (statens offentliga utredningar). Då den har färdigställts skickas den till berörda myndigheter.

I och med detta finns det en möjlighet för förvaltningsmyndigheter att komma med ett lagförslag, eller i alla fall tycka till om ett lagförslag och ge sina synpunkter på hur lagen borde utformas. I regeringens proposition till riksdagen finns därför myndigheternas syn på lagförslaget och är alltså material som riksdagen beaktar i frågan om lagen ska stiftas eller inte. Det aktuella lagrummet om myndigheternas skyldighet att yttra sig om lagförslag och lämna upplysningar till utskotten är 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (705)
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?

Alla besvarade frågor (81800)