Finns det någon möjlighet för myndigheter att komma med lagförslag?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns någon möjlighet för förvaltningsmyndigheter att komma med lagförslag och i så fall i vilket lagrum den möjligheten ges?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riksdagen som stiftar lagar, vilket framgår av regeringsformen 1 kap. 4 § andra stycket. När riksdagen lämnar ett lagförslag kallas det för motion, men i praktiken är det regeringen som lämnar propositioner till riksdagen om lagförslag (9 kap. 2 § riksdagsordningen). Regler om detta finns i 9-10 kap. riksdagsordningen.

När regeringen arbetar med ett lagförslag behandlas den av ett utskott och ofta tillsätts en utredning (statens offentliga utredningar). Då den har färdigställts skickas den till berörda myndigheter.

I och med detta finns det en möjlighet för förvaltningsmyndigheter att komma med ett lagförslag, eller i alla fall tycka till om ett lagförslag och ge sina synpunkter på hur lagen borde utformas. I regeringens proposition till riksdagen finns därför myndigheternas syn på lagförslaget och är alltså material som riksdagen beaktar i frågan om lagen ska stiftas eller inte. Det aktuella lagrummet om myndigheternas skyldighet att yttra sig om lagförslag och lämna upplysningar till utskotten är 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB58Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (599)
2019-09-13 Vad bör man tänka på för att göra rätt enligt GDPR?
2019-09-13 Behövs det några specifika tillstånd för att bedriva en onlinehandel med alkohol drycker?
2019-09-09 Finns det lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer?
2019-09-08 När blev föreningsrätten skyddad genom lag?

Alla besvarade frågor (72865)