Finns det någon maximalt uppsägningstid vid andrahandshyra av lokal?

Hej, vilken är maximal uppsägningstid för uthyrning av ett garage i andra hand?

Finns det någon fastställd maximerad uppsägningstid för detta andrahandskontrakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För uthyrning av garage gäller bestämmelserna om uthyrning av lokal, som framkommer i 12 kapitlet jordabalken (JB). Observera att det inte är samma regler som gäller för uthyrning av lokal som för uthyrning av bostadslokal.

Samma regler gäller för andrahandsupphyrning som för förstahandsupphyrning. Huvudregeln är att det du har avtalat med din hyresvärd är det som gäller. Det finns alltså inte en fastställd maximerad uppsägningstid när det är fråga om lokal.

Om hyresavtalet är tecknat på obestämd tid och annat inte följer av avtalet så är uppsägningstiden nio månader (12 kap. 4 § 1 stycket 2 punkten JB). Om avtalet gäller för bestämd tid och ingen uppsägningstid är avtalad gäller följande (12 kap. 4 § 2 stycket JB):

En dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor. En vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader. Tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal. Nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”