FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/06/2017

Finns det någon lagbestämmelse om hur långt fram förfallodatum för fakturor får vara?

Om man som företag ska fakturera ett annat företag så hur långt fram ska förfallodagen vara då? 10 dagar? 30 dagar? Finns det nå regler/lagar?

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej, och välkommen till oss på Lawline!


Det finns inte någon lagreglering på minsta eller högsta antal dagar för betalning mellan företag.


Situationen faller under avtalsfriheten, dvs friheten för aktörer att på marknaden avtala med vem som helst om vilka villkor som helst(med ett par begränsningar i extremfall förstås).


Om två företag har missat att ange ett förfallodatum i sitt avtal kan de helt enkelt komma överens om ett förfallodatum senare; det finns ingen lagregel som därefter fastställer ett förfallodatum som binder avtalsparterna.

Köplagen (som man kan använda sig av för att lösa tvister där man i avtalet glömt reglera vissa situationer) har inga bestämmelser om förfallodatum, men däremot kan man använda sig av lagens 49 § som innebär att köparen ska betala när säljaren framställer krav på betalning. Denna regel förutsätter förstås att varan har levererats.


Man kan också i dessa situationer ta stöd i vad som kan anses vara branschens sedvänja eller praxis, med andra ord vad som är brukligt och rimligen kan förväntas av en aktör i den specifika branschen. Ett exempel på villkor enligt branschpraxis är vanliga standardavtal, där ett av de vanligaste avtalen är AB04 för entreprenadbyggen.


För att kortfattat svara på din fråga: ni kan helt enkelt avtala om vilket förfallodatum som helst. Det viktiga är att båda parter är överens om det och att ni någonstans i köpehandlingarna får det nerskrivet så att det finns skriftligt bevis på att det är ett avtalsvillkor.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!
Uppstod några fler funderingar får du gärna lufta dem i kommentarsfältet nedan.

Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”