Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?

2019-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Skall ge ett av mina barn en summa pengar som skall ses som förskott på arv.Finns det någon blankett jag kan använda? Skall jag låta de som bevittnade vårt testamente även bevittna förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap. 1 § beskriver att vad arvlåtaren i livstiden gett sitt barn ska räknas som ett förskott på arv, ifall inte annat sagts eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Det finns alltså inte något krav på att förskott på arv måste vara enbart skriftligt, men det är naturligtvis att föredra. Detta eftersom det är ett utmärkt skriftligt bevisunderlag, för annars måste förskott på arv bevisas med hjälp av omständigheterna.

En "blankett" som du kan använda dig av är ett gåvobrev, eftersom det dels visar att pengarna har getts bort och att det dels kan göras ett villkor i gåvobrevet om att gåvan utgör förskott på arv. Det är vanligt att ett sådant villkor finns i gåvobrev. Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här).

Vanliga uppgifter i ett gåvobrev är gåvogivaren och gåvotagarens namn, personnummer och adress, vad som ska ges bort (gåvoobjektet) och när gåvan ges bort. Vanliga villkor är om gåvan ska anses utgöra enskild egendom eller förskott på arv, men annars skrivs även ort, datum och parternas underskrifter. Det viktigaste i ert gåvobrev är att tydliggöra att gåvan ska anses utgöra förskott på arv. Ett exempel på formulering kan vara att "denna gåva ska utgöra förskott på arv".

För gåva av pengar finns det inte något vittneskrav och inte heller ifall gåvan ska ses som ett förskott. Däremot finns ett sådant krav vid gåva av fastigheter i och med lagfarten. Det är därför upp till er ifall ni vill ha vittnen eller inte.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92281)