Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?

Skall ge ett av mina barn en summa pengar som skall ses som förskott på arv.

Finns det någon blankett jag kan använda? Skall jag låta de som bevittnade vårt testamente även bevittna förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap. 1 § beskriver att vad arvlåtaren i livstiden gett sitt barn ska räknas som ett förskott på arv, ifall inte annat sagts eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Det finns alltså inte något krav på att förskott på arv måste vara enbart skriftligt, men det är naturligtvis att föredra. Detta eftersom det är ett utmärkt skriftligt bevisunderlag, för annars måste förskott på arv bevisas med hjälp av omständigheterna.

En "blankett" som du kan använda dig av är ett gåvobrev, eftersom det dels visar att pengarna har getts bort och att det dels kan göras ett villkor i gåvobrevet om att gåvan utgör förskott på arv. Det är vanligt att ett sådant villkor finns i gåvobrev. Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här).

Vanliga uppgifter i ett gåvobrev är gåvogivaren och gåvotagarens namn, personnummer och adress, vad som ska ges bort (gåvoobjektet) och när gåvan ges bort. Vanliga villkor är om gåvan ska anses utgöra enskild egendom eller förskott på arv, men annars skrivs även ort, datum och parternas underskrifter. Det viktigaste i ert gåvobrev är att tydliggöra att gåvan ska anses utgöra förskott på arv. Ett exempel på formulering kan vara att "denna gåva ska utgöra förskott på arv".

För gåva av pengar finns det inte något vittneskrav och inte heller ifall gåvan ska ses som ett förskott. Däremot finns ett sådant krav vid gåva av fastigheter i och med lagfarten. Det är därför upp till er ifall ni vill ha vittnen eller inte.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”