Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?

2019-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Skall ge ett av mina barn en summa pengar som skall ses som förskott på arv.Finns det någon blankett jag kan använda? Skall jag låta de som bevittnade vårt testamente även bevittna förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap. 1 § beskriver att vad arvlåtaren i livstiden gett sitt barn ska räknas som ett förskott på arv, ifall inte annat sagts eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Det finns alltså inte något krav på att förskott på arv måste vara enbart skriftligt, men det är naturligtvis att föredra. Detta eftersom det är ett utmärkt skriftligt bevisunderlag, för annars måste förskott på arv bevisas med hjälp av omständigheterna.

En "blankett" som du kan använda dig av är ett gåvobrev, eftersom det dels visar att pengarna har getts bort och att det dels kan göras ett villkor i gåvobrevet om att gåvan utgör förskott på arv. Det är vanligt att ett sådant villkor finns i gåvobrev. Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här).

Vanliga uppgifter i ett gåvobrev är gåvogivaren och gåvotagarens namn, personnummer och adress, vad som ska ges bort (gåvoobjektet) och när gåvan ges bort. Vanliga villkor är om gåvan ska anses utgöra enskild egendom eller förskott på arv, men annars skrivs även ort, datum och parternas underskrifter. Det viktigaste i ert gåvobrev är att tydliggöra att gåvan ska anses utgöra förskott på arv. Ett exempel på formulering kan vara att "denna gåva ska utgöra förskott på arv".

För gåva av pengar finns det inte något vittneskrav och inte heller ifall gåvan ska ses som ett förskott. Däremot finns ett sådant krav vid gåva av fastigheter i och med lagfarten. Det är därför upp till er ifall ni vill ha vittnen eller inte.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A2 Hej kära bröder och systrar. Om du behöver ett seriöst lån mellan individer eller om du har ett stort projekt och behöver finansiering är jag tillgänglig för att ge dig lån från 15000 Kr till 5.000.000 KR. Den årliga räntan är 2%. För mer information kontakta mig så blir du nöjd: E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-19 00:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1021)
2019-09-04 Ska en gåva till bröstarvingen given för 20 år sedan anses som förskott på arv?
2019-08-29 Är gåva i form av bostadsrätt förskott på arv?
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?

Alla besvarade frågor (72860)