Finns det möjlighet till att hindra särkullbarnen från att få del av en egendom som tillhör styvföräldern?

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger tillsammans med med exmake en fastighet. Han är omgift och jag är omgift. Min exmake har i tidigare äktenskap 4 barn och tillsammans med mig ett barn (inalles 5 barn). Hans nuvarande hustru har ett barn sedan hennes tidigare äktenskap. Min nuvarande make har två barn sedan tidigare äktenskap. Ja, ni hör hur vi hållit på....Jag och min nuvarande make har skrivit testamente och äktenskapsförord, vilket bland annat innefattar att den fastighet, som jag äger tillsammans med min exmake skall ses som min enskilda egendom (tanken är att barnen till min nuvarande make inte skall ärva någon del av fastigheten.Min exmake och hans nuvarande hustru har skrivit inbördes testamente, där det framgåratt fastigheten skall vara min exmakes enskilda egendom , alltså hans nuvarande hustru och hennes barn skall inte ärva någon del av fastigheten. Kommer detta att räcka för att säkra att min exmakes barn och vårt gemensamma barn är de enda som ärver fastigheten ? Tacksam för svar med hopp om att i framtiden inte behöva gå igenom slitsamma arvsstrider.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om att hindra särkullbarnen från att komma åt en fastighet som tillhör deras styvförälder. Det enda sätet för att hindra dina särkullbarn från att komma åt din fastighet är att göra din fastighet enskild egendom så att du inte riskerar att fördela den mellan dig och din nuvarande make. Om din fastighet inte fördelas i en bodelning mellan er, kommer det inte finnas någon möjlighet för dina särskullbarn att få fastigheten på sin lott. Bodelnings frågor och möjligheten till att hindra en fördelning av en egendom regleras i äktenskapsbalken.

Vad är enskild egendom?

Egendom som fördelas mellan makarna när en äktenskapupplöses är giftorättsgods (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Listan över enskild egendom finns uttömmande i lagen. Enskild egendom är egendom som man erhåller genom gåva eller testamente där givaren har gjort egendomen tagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § p.2-3 äktenskapsbalken). Enskild egendom är också egendom som gjordes enskild till följd av äktenskapsförord (7 kap. 2 § p. 1 äktenskapsbalken). Jag begränsar exemplar av enskild egendom till dessa två men det finns två andra punkter också i lagen som ger exempel på enskild egendom. Det finns egendom som av sin natur anses så personlig att man kan undanta dessa också från bodelning till exempel personliga gåvor eller skadeståndsanspråk som uppkom i följd av en personskada som man lidit men dessa har vi inte att göra med i ditt fall (10 kap. äktenskapsbalken). Det vill säga att varken enskild egendom eller personliga egendom fördelas, när ett äktenskap upplöses.

Egendom kan inte göras enskild med ett inbördes testamente. Det enda sätet att göra en egendom enskild beskrev jag ovan. Din make kan inte ha gjort sin fastighet enskild genom ett testamente. Kanske det som din ex make syftar på är att han gjorde era gemensamma barn legatarie så att fastigheten ska tillfalla dem vid en arvsskift, när både han och hans nuvarande går bort. Det finns många regler som ska följas för att ett testamente ska anses giltig och det ska vara så tydlig som möjligt att det inte ska vara svårt att tolka det.

Finns det en möjlighet att undanta egendom från bodelning?

Som jag förklarade ovan är all egendom som inte är enskild är giftorättsgods och fördelas mellan parterna, när äktenskapet upplöses. Om du inte vill att dina särkullbarn ska få del av din fastighet, då ska du se till att din fastighet inte utgör giftorättsgods. Man kan göra en egendom enskild genom att skriva ett äktenskapsförord. Det finns många krav för ett giltigt äktenskapsförord både över innehållet och annat som är formellt till exempel registrering hos skatteverket och underskrifter och så vidare. Även om man har uppfyllt alla dessa krav finns det ändå risk för jämkning. Det vill säga att i slutet kan det vara så att fastigheten som du gjorde enskild genom äktenskapsförord, kan anses som giftorättsgods och tilldelas mellan dig och din nuvarande make. Omständigheterna vid äktenskapsförordets tillkomst eller innehållet kan leda till jämkning av det.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att det enda sätet att hindra särkullbarnen från att få del av en viss egendom är att göra den enskild. Man kan göra sin egendom enskild med ett äktenskapsförord och undanta det från bodelning. Om en egendom inte ingår i bodelningen så finns det inte någon risk att det tilldelas mellan en persons egna barn och särkullbarn. Det finns många regler som måste följas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Men även om man följt alla regler, finns det ändå risk att det kan anses oskäligt och jämkas till fördel för din nuvarande make. Men det är inte möjligt att göra en egendom enskild med ett testamente. I ett testamente kan man skriva testamentstagarna som legatarie så att de får en viss egendom vid ett arvsskift. Det finns också en hel del regler som ska följas för ett giltigt testamente. Det som du och din ex make bör göra är att visa både det äktenskapsförord och det inbördes testamente till en familjerättsjurist för att vara säkra att dessa är giltiga. För att en ogiltighet kommer leda till att dina barn kommer bli tvungna att dela fastigheten med dina särkullbarn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89565)