Finns det möjlighet att snabba på handläggningstiden?

2019-08-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min kille har just ansökt om uppehållstillstånd för honom. Värt att nämna är att vi har ett gemensamt barn född i juli nu i år. På Migrationsverkets hemsida står det att handläggningstiden är 9-14 månader för den typen av ansökan gällande anknytning. Har läst om den s.k utlänningsförordningen där handläggningstiden för ett ärende om uppehållstillstånd pga. familjeanknytning ska vara som längst nio månader. Men tycker att 9 månader är en hemskt lång tid när ett barn är med i bilden. Finns det någon möjlighet att snabba på den tiden? Min kille kan ju inte missa barnets första 9 månader pga långa väntetider.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du beskriver stadgar 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen (2006:97) att ett ärende som handlar om uppehållstillstånd pga. anknytning ska avgöras senast inom nio månader, såvida inte särskilda skäl finns. Särskilda skäl är exempelvis om ansökan är av komplicerad natur.

Förutom utlänningsförordningen och utlänningslagen (2005:716) är även förvaltningslagen (2017:900) (FL) aktuell vid denna typ av ansökningar. Enligt 1 § FL gäller lagen handläggning av ärenden hos en förvaltningsmyndighet. Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet. Utlänningslagen och utlänningsförordningen har företräde ifall även förvaltningslagen har en bestämmelse om samma typ av fråga. Annars gäller förvaltningslagens bestämmelser, enligt 4 § FL.

Varken utlänningslagen eller utlänningsförordningen har en bestämmelse om att det är möjligt att snabba på en handläggningstid. Däremot finns det en bestämmelse i förvaltningslagen som gäller för samtliga ärendehandläggningar, vilken gäller i ert fall.

12 § FL beskriver att om ett ärende som inletts inte har avgjorts hos myndigheten senast inom sex månader, får den enskilde skriftligen (alltså inte via telefon eller liknande) begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Då måste Migrationsverket antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå er begäran inom fyra veckor från den dag begäran kom in. Avslår Migrationsverket begäran är det möjligt att överklaga det beslutet. Värt att nämna är också att den enskilde endast får göra en sådan begäran en gång under tiden ärendet handläggs.

Som svar på din fråga finns det alltså en regel i förvaltningslagen som gör det möjligt för enskilda att begära att myndigheten snabbar på handläggningstiden, men begäran måste vara skriftlig och får endast begäras en gång.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82647)