Finns det möjlighet att krävs pengar som tidigare, men inte längre, utlovades i testamente?

FRÅGA
Vi är tre helsyskon och en halvsyster. Vår far har i två olika svenska testamenten 2012 o 2015. uppgett att vi tre äldre barn ska få 0,5 miljon extra var för att han bekostar vår halvsysters studier vilket inte vi fått. pappa var bosatt i Spanien och i det senaste testamentet har han tagit bort den delen när han vill ge oss 0,5 make extra. Pappa har uttryckt att hans testamente ska följa svensk lag. Vad har vi tre äldre syskon för möjlighet att kräva 0,5 msek som han tidigare uttryck att vår halvsyster fått? Stort tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar att er far har bekostat er halvsysters utbildning, eller tagit bort delen i testamentet som tidigare föreskrev att ni skulle ärva 0,5 miljoner kr var. Vissa kostnader som er far dock lagt ner på er halvsyster, kan dock få arvsrättsliga konsekvenser, om kostnaderna kan ses som förskott på arv och kan därför komma att aktualisera bestämmelser i samband med er fars bortgång. Bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och innebär att en "gåvas" värde i vissa fall ska läggas till kvarlåtenskap vid beräkning av arvet.

I svensk rätt är det inte möjligt att göra sina barn helt arvlösa. Bröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bestämmelserna i ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det finns därför en huvudregel när det gäller "gåvor" som arvlåtaren under sin livstid gett till sina barn i 6 kap 1 § ÄB . Bestämmelsen innebär att gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett.

Kostnader som en förälder lagt ner på ett barns uppehälle och utbildning ska dock inte avräknas från arvet. Inte heller ska sedvanliga gåvor eller gåvor som inte står i missförhållande till givarens villkor avräknas från arvet, se 6 kap 2 § ÄB.

Bröstarvingar har alltså alltid rätt att få ut minst sin laglott som utgör hälften av arvslotten, arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Sammanfattning

Bröstarvingar till alltid rätt till minst sin laglott, som garanterar barnen en viss del av den avlidnes kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att bröstarvingar ska ärva till lika stora delar var som andra bröstarvingar. Det förstärka laglottskyddet kan därför komma att aktualiseras om er far genom andra gåvor eller kostnader (än kostnad för utbildning) gör så att det inte längre finns egendom kvar att ärva. Även bestämmelserna om förskott på arv bli aktuell, eftersom gåvor som arvlåtaren under sin livstid gett sina barn presumeras vara förskott på arv och då kan komma att läggas till givarens kvarlåtenskap. Det finns tyvärr däremot ingen rättslig grund som gör det möjligt för er syskon att kräva 0,5 mkr som tidigare uttrycks i testamentet.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå62 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:15
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (751)
2019-10-17 Fick mindre arv än förväntat, var tog pengarna vägen?
2019-10-15 Överlåtelse av arv till annan
2019-10-13 Ärv för barn bosatta utomlands
2019-10-07 Arvskatt vid arv från Storbritannien?

Alla besvarade frågor (73774)