Finns det möjlighet att göra en bröstarvinge arvslös?

Jag har 3 bröstarvingar, två söner och en dotter. Jag undrar om jag kan bara testamentera mina tillgångar till 2 av de 3 och låta 2 av mina barnbarn ärva den 3:djes del? Har idag ingen kontakt med äldsta sonen och vill därav inte att han ärver något men jag önskar att hans del, delas mellans hans först födda dotter och min andra sons först födda son. Kan man göra så?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller bröstarvingars rätt till arv. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Bröstarvingars rätt till arv - laglott:

I svensk rätt har bröstarvinge alltid rätt till en del av arvet, som utgörs av hens laglott (se 7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av hens arvslott.

Arvslotten är andelen av arvet som en bröstarvinge ska få enligt den legala arvsordningen. Bröstarvingars arvslotter ska enligt den legala arvsordningen delas lika med alla bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ÄB).

Eftersom du har tre bröstarvingar så har din son en laglott på hälften av en tredjedel (1/3) av kvarlåtenskapen. Han har alltså rätt till en sjättedel (1/6) av kvarlåtenskapen.

Om detta inte tillgodoses i testamentet kan din son påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från att han erhållit testamentet (se 7 kap. 3 § ÄB). Detta kommer tas från dina barnbarns del av arvet för att tillgodose laglotten.

Testamente som tillgodoser laglotten:

Det framgår inte från din fråga om du vill fördela arvet jämt mellan dina barn.

Om det är din avsikt kan du då testamentera att din son ska få sin laglott, samt att dina två barnbarn kan dela på din sons andra halva av hans arvslott. i ditt fall då välja att göra så här:

  • Din ena son får 1/6
  • Din dotter får 1/3
  • Din andra son får 1/3
  • Din sons förstfödda dotter får 1/12
  • Din andra sons först födda son får 1/12

Sammanfattning:

Om du väljer att exkludera din son från ditt testamente har han möjlighet att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott från kvarlåtenskapen. För smidighetens skull bör du testamentera honom hans laglott och den andra halvan av hans laglott till dina barnbarn.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning