Finns det lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer?

FRÅGA
Jag undrar om det finns några lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer utöver Socialtjänstlagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det går tyvärr inte att ge en full uppräkning av vilka lagar som ställer upp regler för äldre personer. Däremot kan som exempel ges rätten att kvarstå i anställning tills det år en arbetstagare fyllt 67 år (32 a § lagen om anställningsskydd) , förmåner vid ålderdom, t.ex. pension (53-74 kap. Socialförsäkringsbalken) och förbudet mot diskriminering på grund av ålder (diskrimineringslagen).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (704)
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?
2020-06-29 Kan en dörrvakt neka mig tillträde?

Alla besvarade frågor (81730)