Finns det lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer?

FRÅGA
Jag undrar om det finns några lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer utöver Socialtjänstlagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det går tyvärr inte att ge en full uppräkning av vilka lagar som ställer upp regler för äldre personer. Däremot kan som exempel ges rätten att kvarstå i anställning tills det år en arbetstagare fyllt 67 år (32 a § lagen om anställningsskydd) , förmåner vid ålderdom, t.ex. pension (53-74 kap. Socialförsäkringsbalken) och förbudet mot diskriminering på grund av ålder (diskrimineringslagen).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
S4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-09-09 20:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (599)
2019-09-13 Vad bör man tänka på för att göra rätt enligt GDPR?
2019-09-13 Behövs det några specifika tillstånd för att bedriva en onlinehandel med alkohol drycker?
2019-09-09 Finns det lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer?
2019-09-08 När blev föreningsrätten skyddad genom lag?

Alla besvarade frågor (72865)