FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/03/2022

Finns det laglig rätt att frånträda avtal? (B2B)

Hej Lawline,

Återköp mellan företag.

Vi har en kund som köpt en komponent av oss, vi har kommunicerat pris samt ordererkänt kundens köp.

Ordern är dessutom slutlevererad och kunden har mottagit sin beställning.

Kunden vill skicka tillbaka artikeln, på grund av att priset har gått upp kraftigt.

Vi accepterar inte att köpa tillbaka artikeln, då vi inte har den policyn inom företaget.

Kunden hävdar att det finns en svensk lagstiftning runt detta, är det något jag missat?

Vad jag vet av alla mina år som företagsledare, finns det inga liknande "distansavtalslagen" mellan företag, B2B.

Jag känner enbart till konsumentköplagen och återköp.

Finns det verkligen en juridisk form där återköp är lagstadgat mellan företag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige gäller som avtalsrättslig princip att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), och principen är som starkast mellan just företag. Endast i undantagsfall om det följer av exempelvis lag eller avtal kan avtal frånträdas i efterhand. I ditt fall nämner du att ni inte avtalat med kunden om någon återköpsrätt, och frågan vilar då på om kunden har rätt till det enligt lag. Jag förstår din situation som att kunden har känt till priset innan eller i vart fall i samband med att avtalet ingicks (du nämner ni kommunicerat priset).

Rätt att återkalla, ångra eller häva avtalet enligt lag?

Som du pekar ut i din fråga finns det ingen generell rätt att frånträda avtal. Om man har lämnat ett anbud om att ingå avtal, eller accepterat ett sådant anbud, är anbudet/accepten bindande (1 § avtalslagen). Vill man återkalla ett sådant anbud eller en sådan accept måste det i regel ske innan eller samtidigt som anbudet/accepten gjorts tillgänglig för motparten (7 § avtalslagen).

Distansavtalslagen som ger 14 dagars ångerrätt gäller bara i förhållande till konsumenter (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Vidare kan det, om köplagen är tillämplig på komponentköpet, finnas rätt att häva köpet enligt den lagen. Köplagen tillämpas vid köp av lös egendom (1 § köplagen). Hävning enligt köplagen förutsätter dock att avtalsbrott har begåtts, som till exempel dröjsmål eller att den sålda komponenten varit felaktig (17, 25 och 37 §§ köplagen). Detta verkar inte vara aktuellt i ditt fall. Jag uppfattar det snarare som att din kund helt enkelt ångrat sitt köp i efterhand, och i så fall har han eller hon ingen rätt att frånträda köpet.

Vad gäller?

Kunden har i ditt fall ingen laglig rätt att frånträda avtalet, varken genom återkallelse av anbud/accept, ångerrätt eller hävningsrätt. Du kan därför vänligt neka kundens begäran om att komma ifrån avtalet utan några rättsliga verkningar. Det är dock fullt möjligt att godkänna återköp frivilligt, om både du och kunden är överens om det.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”