FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/07/2021

Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Hej. Vid min skilsmässa gjorde vi ingen bodelning utan jag fick bo kvar i villan och vi står båda kvar som ägare. Min exman flyttade till en lägenhet. Nu vill han inte ha något med huset att göra, och kräver inga pengar av mig, utan vill att huset ska ägas av mig. Enligt Lantmäteriet är det inte "bara" att anmäla att Lagfarten står skriven på mig. De säger att om man inte gjort en riktig bodelning finns det kvar en giftorätt, trots att jag skulle stå som ensam ägare. Kan ni hjälpa mig att klura ut det här och hur jag ska gå tillväga för att allt ska gå rätt till? Tack så mycket.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Giftorätt och bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Som jag förstår din fråga så är huset inte enskild egendom och är således s.k. giftorättsgods som ska fördelas genom bodelning vid en skilsmässa.

Bodelning ska göras när äktenskapet är upplöst, 9 kap 3 § ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 6 § ÄktB.

Hur länge man kan vänta med att göra en bodelning har prövats av Högsta domstolen ett fåtal gånger. I NJA 1993 s. 570 hade en make underlåtit att påkalla bodelning i 24 år och därmed förlorat sin rätt därtill. I NJA 2009 s. 437 hade en make rätt att begära bodelning efter tio år.

Vad ska du göra?

Som Lantmäteriet säger finns det alltså i dagsläget kvar en giftorätt för din ex make i huset även om du numera står som ägare på huset. Det innebär att din ex man kan begära bodelning och få rätt till värdet av halva huset oaktat om du nu står som ensam ägare. Det jag således skulle rekommendera dig och din ex man är att göra en bodelning. På så sätt kan du ändå få ta över huset utan att det finns kvar en giftorätt förutsatt att din ex man är med på att du ska få ta över hela huset.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Victoria StrömRådgivare
Hittade du inte det du sökte?