Finns det krav på att tvättstuga ska ha handfat/diskho?

2017-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA
En tvättstuga i hyresfastighet bör enligt mitt sunda förnuft, vara utrustad med rinnande vatten och avlopp exempelvis i form av handfat eller diskho. Min fråga: finns det någon lag eller förordning kring detta?( Vatten och avlopp finns så att tvättmaskinerna fungerar, men det finns inget vettigt ställe att tömma kondensbehållarna från torktummlarna. Någon möjlighet att fylla en spann för att kunna moppa av golvet, eller att med blöt trasa torka rent maskinerna osv finns alltså inte heller )
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken, JB, du hittar den här) så regleras inte särskilt hur en tvättstuga ska vara utrustad. Det enda som regleras i lag är att hyresgästen ska ha tillgång till "anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den" (se 12 kap. 18a§ sjunde stycket p. 1 JB). Det anges också att lägenheten ska vara utrustad med bl.a. tvättställ osv. (12 kap. 18a§ sjätte stycket JB) men inte att det måste finnas tvättställ (handfat eller dylikt) i tvättstugan. Det är naturligtvis att föredra att det finns, då det förenklar både städning och tvätt, men det går inte att kräva enligt lag. Jag föreslår att du diskuterar med din hyresvärd för att se om det går att lösa, för allas trevnad. Du skulle kunna ansöka hos hyresnämnden om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18a§ JB, men eftersom upplägget i tvättstugan inte står i strid med lagen så är risken stor att de avslår ansökan. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att upprustningsföreläggande endast är möjligt om det finns byggtekniska förutsättningar med skäligt ekonomiskt utbyte, alltså mer eller mindre att det inte får vara onödigt kostsamt, denna bedömning görs i förhållande till bland annat hyran.

Hoppas du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97414)