Finns det formella krav på hur ett kravbrev ska utformas?

2021-06-11 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Föreligger det formella krav hur ett kravbrev skall skrivas för att kräva betalning av (privat) skuld samt ränta. Vad skall stå i kravbrevet och ska det undertecknas. Tacksam för svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det föreligger inte några formella krav på hur ett kravbrev ska utformas när det gäller en privat skuld och du är alltså fri att formulera kravbrevet på egen hand.

I kravbrevet bör dock framgå vad kravet avser, alltså vilken skuld det rör sig om och hur stort skuldbeloppet är. Det bör också innehålla en uppmaning om att personen som är skyldig dig pengar ska betala skulden till dig, inom vilken tid skulden ska betalas och att personen ska betala dröjsmålsränta på skulden. Vad gäller räntan bör också framgå hur mycket ränta personen är skyldig. Det är också bra att ta med dina personuppgifter och vem det är som kravbrevet är ställt till.

Om du vill ha hjälp att formulera ditt kravbrev och fastställa eventuell ränta på skulden kan du vända dig till någon av juristerna här på Lawline. Här hittar du mer information om hur du i så fall gör.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Skulle du ha någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?