Finns det ett informationskrav vid tjänster och vad händer om det inte är uppfyllt?

Hej! Jag har gjort en tatuering hos en tatuerare där jag tidigare har gjort tatueringar som har behövts fyllas i efter några veckor pga att de har tappat färg.

Den senaste tatueringen har tappat väldigt mycket färg och jag vill såklart även få denna ifylld. Till saken hör att medans jag tatuerade mig så pratade jag om att jag några dagar senare skulle göra en spraytan, det hörde tatueraren men sa ingenting om det. När jag hörde av mig och villa boka tid för påfyllning så svarar han att tatueringen kan ha tappat så mycket färg pga att jag gjorde en spraytan, men han sa ingenting om det medans jag var där. Dessutom så har mina tidigare tatueringar behövt påfyll även utan att jag har gjort spraytan. Jag tycker att det ska vara hans ansvar som tatuerare att informera om skötselråd, dessutom när han hör mig prata om spraytan, säga att det inte är lämpligt?! Nu vill han alltså ha betalt för att fylla i tatueringen, som väldigt säkert hade behövt fyllas i även om jag inte hade gjort en spraytan, eftersom han anser att jag har skött den på fel sätt som gjorde en spraytan men jag anser att det är hans fel som inte informerat mig om detta även fast han hörde mig prata om det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

När en tatuerare gör en tatuering på en kund så kan man se det som att tatueraren utför en tjänst. Dock omfattas inte tatueringar direkt av konsumenttjänstlagen (KtjL) vilket är den lag som brukar användas när näringsidkare (exempelvis företag) utför tjänster för konsumenter. I praxis använder man sig dock ändå av denna lag även när det rör sig om tjänster som tatueringar.

Vad har tatueraren för skyldigheter?

Tatueraren ska utföra tjänsten, alltså tatuera, fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Vad fackmässigt innebär varierar mellan olika branscher, men man kan säga att tjänsten ska utföras på ett sådant sätt som man kan förvänta sig att en seriös utövare inom branschen skulle göra. Dessutom ska tatueraren ta tillvara kundens intressen och även samråda med kunden om det behövs och om det är möjligt (4 § första stycket KtjL).

Är det fel på tjänsten?

Det är fel på en tjänst om den inte uppfyller kraven i 4 § KtjL (9 § första stycket KtjL). Tjänsten ska ju utföras fackmässigt, detta innebär att man borde kunna förvänta sig en tatuering som stämmer överens med vad man sagt. Dessutom måste ju tatueraren ta tillvara på kundens intressen, vilket till exempel kan antas vara att tatueringen ska hålla på ett bra sätt. Slutligen måste även tatueraren samråda om detta krävs. Frågan blir alltså om tatueraren i ditt fall kan anses ha uppfyllt detta?

Det är möjligt att själva tatueringen gjordes på ett fackmässigt sätt. Dock har tatueraren inte informerat om att en spraytan skulle kunna påverka hur bra tatueringen håller och andra eventuella effekter av detta. Detta borde tatueraren verkligen diskuterat med dig eftersom du tog upp det. Därför har inte tatueraren uppfyllt kravet på samråd, och dessutom tillvaratar inte heller tatueraren dina intressen eftersom det får antas självklart att detta var information du ville ha för att kunna ta hand om och behålla kvaliteten på tatueringen. Detta innebär att det är fel på tjänsten.

Vad kan du göra på grund av felet på tjänsten?

För att du ska kunna kräva påföljder (exempelvis att felet åtgärdas) måste du reklamera inom skälig (rimlig) tid från att felet upptäckts eller borde ha upptäckts (17 § och 18 § KtjL). En reklamation som kommer in inom två månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha gjorts i rätt tid, det är därför viktigt att du reklamerar så fort som möjligt. Det verkar dock som att du redan haft kontakt med tatueraren och berättat om felet, och därför har du antagligen redan uppfyllt din reklamationsplikt.

I första hand kan du kräva avhjälpande, vilket innebär att tatueraren fixar det som är fel vilket i detta fall skulle vara att fylla i tatueringen (20 § KtjL). Detta förutsätter att avhjälpandet inte skulle orsaka alltför stora kostnader eller att det på annat sätt skulle vara orimligt för näringsidkaren att åtgärda felet. I ditt fall kan jag dock inte se att någon sådan risk finns, utan det verkar som att du har rätt till att felet på tatueringen fixas av tatueraren.

Om tatueraren inte åtgärdar felet kan du istället begära prisavdrag (21 § KtjL). Det man drar av från priset ska motsvara hur mycket det kostar att fixa felet (22 § KtjL). Du ska alltså dra bort hur mycket det kostar att få tatueringen ifylld från det ursprungliga priset på tatueringen.

Tatueraren har alltså inte utfört tjänsten som den skulle ha utförts då han inte har informerat om vad din spraytan skulle kunna ha för effekter på tatueringen. Det är därför fel på tjänsten och det borde åtgärdas. I första hand bör tatuerar fixa felet genom att fylla i din tatuering, om detta dock inte görs har du istället rätt att få prisavdrag på det ursprungliga priset, vilket ska motsvara kostnaden för att få tatueringen fixad, alltså kostnaden för att få den ifylld.

Hoppas detta svarade på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Jeanna de MaréRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo