Finns det ett avtal?

2017-12-14 i Avtal
FRÅGA
Hej.jag har sänt ett avtal gällande hushållsnära tjänster till en kund. Kunden har dock ej returnerat detta.Som grund för avtalet ligger ett hembesök, överenskommet muntligt med kunden är bestämt antal städtimmar på fasta tider. (ex 2tim, tisdagar, udda veckor). Kunden har under 3 månader haft städ på den bestämda tiden. Dock har kunden vid några tillfällen glömt att av/omboka sin tid vilket gjort att kunden blivit betalningsskyldig för denna tiden ändå enligt avtal.Nu vägrar kunden betala för dessa tillfällen och hävdar att vi inte har något avtal då hon ej signerat och återsänt en kopia. Kunden har även blivit muntligt informerad om vad som gäller.Enligt mej har vi ett muntligt avtal då det funnits ett bokat schema.Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal kommer till stånd genom att det lämnas två samstämmiga viljeförklaringar. Bindande avtal kan därmed uppkomma såväl skriftligt som muntligt. Ett avtal kan därtill ingås konkludent. Det innebär att ett avtal kan komma till stånd på grund av att parterna agerar såsom ett avtal ingåtts. Er kund är därför bunden av det muntliga avtal som ni kom överens om fastän kunden inte returnerat ert skriftliga anbud. Problemet med muntliga avtal är att förekomsten av sådana är svåra att bevisa. Eftersom kunden mot betalning regelbundet mottagit städhjälp av er enligt schema, bör detta inte vara någon svårighet att bevisa (om det inte ingåtts muntligt, har det i vart fall gjorts konkludent). Er kund är således betalningsskyldig för de tillfällen som denne glömt att avboka eller omboka, förutsatt att ni kommit överens om det. Jag rekommenderar att ni meddelar kunden att denne är bunden av ert avtal. Om kunden fortsätter att vägra betalning kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Skulle kunden bestrida kravet kan tvisten handläggas av domstol.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1564)
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Alla besvarade frågor (97475)