Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

2021-11-30 i Domstol
FRÅGA
Jag är misstänkt och åtalad för grovt rattfylleri och olovlig körning, händelsen ska ha inträffat i september 2020. Jag hade en rättegång i maj 2021 men den blev avbruten då dom behövde komplettera förundersökningen. Sedan det har jag inget hört om när eller om det blir nån mer rättegång. Och det börjar bli väldigt jobbigt att gå och vänta och undra. Finns de nån tidsgräns för hur lång tid det får ta? Samt så är jag jägare och mina vapen har dom tagit i beslag. Så i skrivande stund har det gått 1 år 3 månader ca.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser för din fråga finns i rättegångsbalken (RB).

En huvudförhandlingen ska ställas in om part vill anföra nytt viktigt skäl eller åberopa nytt bevis (46:2 p. 5 RB). För att det ska kunna ske måste det antas att förhandlingen enligt 46:11 st 3 RB kan fortsätta senare utan att ny huvudförhandling behöver hållas och att en uppdelning inte är olämplig med hänsyn till målets beskaffenhet (46:3 RB).

Enligt svensk rätt ska en huvudförhandling genomföras utan onödiga uppehåll, den så kallade koncentrationsprincipen. Men om särskilda skäl uppstår får uppehåll göras undantagsvis. Ny huvudförhandling ska hållas om uppehåll i förhandlingen gjorts i sådan omfattning att syftet med en sammanhållen huvudförhandling väsentligen gått förlorat. Om den tilltalade är häktad får ett uppehåll inte göras längre än en vecka om det inte föreligger särskilda omständigheter (46:11 RB).

Sammanfattningsvis, jag kan inte hitta en tidsgräns för hur länge ett uppehåll för huvudförhandling får vara om den tilltalade inte är häktad. Enligt min bedömning har det gått så pass lång tid från rättegången i maj 2021 att den kommer att behöva tas om. En huvudförhandling ska enligt koncetrationsprincipen göras utan onödiga uppehåll, i ditt fall har rätten godkänt ett uppehåll för en komplettering av förundersökning men en huvudförhandling har inte upptagits inom en skälig tid. För att du ska få en rätt bedömning av ditt mål i enlighet med rätten till rättvis rättegång (2:11 regeringsformen och art 6 EKMR) bör domstolen rimligtvis ta om huvudförhandlingen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98652)