Finns det en skyldighet att anmäla brott?

2019-04-21 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har en bekant som regelbundet röker på och sedan kör bil. Gör jag mig skyldig till ett brott om jag vet att det händer men inte anmäler? Framförallt om jag är med personen och vet att denne ska köra hem hög.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din bekanta begår genom sitt brukande av narkotika flera brott. Dels narkotikabrott enligt 1§ 1 st. 6p. Narkotikastrafflagen genom det faktum att hen befattar sig med narkotika. Genom att din bekante missbrukar narkotika och sedan kör bil så gör hen sig även skyldig till brottet rattfylleri, se 4§ 1-2 st. Lag om straff för vissa trafikbrott.

I ditt fall blir frågan huruvida du kan hållas ansvarig för underlåtelse att anmäla brott. Underlåtenhet att anmäla brott regleras i 23 kap. 6§ BrB. I den paragrafen stadgas att det måste framgå att det för brottet särskilt finns angett att underlåtelse att anmäla brottet är straffbart. Ett sådant stadgande finns inte avseende de brott som din bekante begår. Det är därför inte brottsligt om du väljer att underlåta att anmäla din bekante för brott.

Enligt min mening skulle det dock vara bra om du försökte tala din bekante till rätta och eventuellt att du gör en anmälan. Personens handlande utsätter både hen själv för risker men även oskyldiga människor kan komma att bli drabbade.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (768)
2020-05-31 väktare hindrade mig från att åka hem
2020-05-31 Är det olagligt att föra oväsen mitt i natten på allmän plats?
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?

Alla besvarade frågor (80617)