Finns det en lag som förbjuder att man säljer muggar eller tröjor med tryck av citat från filmer eller tv-serier?

Hej om jag skulle vilja trycka citat ex, att någon utav karaktärerna från filmer/serier säger något som är motiverande, nostalgisk etc, på en tröja,mugg osv och sedan sälja? Är det okej eller finns det någon lag som förbjuder de ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du vill ta citat som är motiverande eller nostalgiska från TV-serier eller filmer och trycka dessa på  exempelvis tröjor, muggar mm. Eftersom din fråga berör skydd för citat av filmer och serier kommer jag i mitt svar att hänvisa till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  (URL) som reglerar upphovsrätt.

Finns det någon lag som skyddar citat från film eller serie från att användas?

Filmer och serier är vanligtvis upphovsrättsligt skyddade. Upphovsrättslagen kan skydda filmer och serier eftersom de utgör filmverk (1 § p. 4 URL). För att en film eller serie ska vara upphovsrättsligt skyddad måste den uppnå ett krav som kallas originalitet eller verkshöjd. För att uppnå detta krav ska filmverket uppnå en nivå av ett visst personligt skapande. Av din fråga framgår inte vilka filmer eller serier som du planerar att använda citat ifrån men sannolikt uppnår dessa verkshöjd och är skyddade av upphovsrätt eftersom filmer vanligtvis är unika och har en personlig prägel. Upphovsrätten innebär att den som skapat filmverket har en ensamrätt till verket, denna person kallas för upphovsmannen. Upphovsmannen har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur-eller konstart i annan teknik (2 § URL). Detta innebär att det endast är upphovsmannen som får sälja eller sprida vidare filmen eller serien (eller citat ur filmen eller serien). Att tillgängliggöra ett verk för allmänheten kan exempelvis vara att man låter filmverket säljas, hyras eller lånas eller om upphovsmannen tillåter att filmverket visas på TV eller via streamingtjänster såsom netflix, HBO, viaplay mm. och då är verket offentliggjort. Om ett filmverk har gjorts tillgängligt för allmänheten så anses det enligt lag vara offentliggjort (8 § URL). Detta sker endast med upphovsmannens godkännande och denne har rätt att bli erkänd som skapare av filmverket (3 § URL) och det är vanligt att upphovsmannen även får någon typ av betalning eller ersättning. Detta innebär att upphovsrättslagen skyddar filmer och serier från att användas utan upphovsmannens godkännande, vilket inkluderar citat från filmerna eller serierna. 

Undantag från skyddet i upphovsrättslagen.

Det finns dock ett undantag i upphovsrätten om en person vill citera ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Som privatperson har man rätt att citera ett offentliggjort verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL). God sed innebär att man ska använda citaträtten i ett lojalt syfte, som privatperson kan man ha rätt att använda citatet i självständigt arbete och det är syftet som är avgörande. Att använda citat till försäljning av varor anses dock inte utgöra god sed eftersom detta har ett kommersiellt syfte och inte bedöms vara lojalt mot upphovsmannen. Undantaget blir därmed inte tillämpligt när man citerar ett verk och sedan säljer varorna med citatet, för att få göra detta måste man ha ett godkännande från upphovsmannen. 

Vad gäller i ditt fall?

Enligt min bedömning har du inte rätt att trycka citat från filmer eller serier på tröjor eller muggar om du kommer sälja dessa, eftersom upphovsrättslagen förbjuder försäljning av upphovsrättsligt skyddade verk utan upphovsmannens godkännande. Filmerna eller serierna är högst sannolikt skyddade av upphovsrätt och man behöver tillåtelse från upphovsmannen för att få använda citaten i ett kommersiellt syfte. I vissa undantagsfall kan privatpersoner få använda citat från filmverk utan ett godkännande från upphovsmannen, detta gäller endast om användningen av citatet har ett lojalt syfte och överensstämmer med god sed. Att i kommersiellt syfte sälja muggar och tröjor med citatet utgör inte god sed och omfattas därmed inte av undantaget för citat. Jag skulle därmed inte rekommendera dig att trycka upp citat på muggar samt tröjor och sälja dessa eftersom du bryter mot upphovsrättslagen och därmed riskerar att dömas till böter eller fängelse i upp till två år (53 § URL). 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000