Finns det en ekonomisk risk som styrelseledamot i en stiftelse?

Hej.

Jag undrar om det innebär någon ekonomisk risk att vara med i styrelsen i en stiftelse?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som är tillämplig i detta fall är stiftelselagen. Inledningsvis kan sägas att styrelsen svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs (2 kap 3 § stiftelselag). En styrelseledamot som när denne fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta den (5 kap 1 § stiftelselag).

Detta innebär för dig att du kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig ifall du skadar stiftelsen i ditt uppdrag som styrelseledamot.

Ifall stiftelsen utövar näringsverksamhet har styrelsen en skyldighet att upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder (7 kap 1 § stiftelselag). Om en styrelseledamot underlåter att göra detta kan hen bli ansvarig för de för de förpliktelser som uppkommer för stiftelsen under den tiden. Om styrelseledamoten visar att underlåtenheten inte beror på dennes försummelse kan ansvar undgås(7 kap 3 § stiftelselag).

Om du vill ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist så kan du ringa oss på 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Stiftelser ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”