Finns det en ekonomisk risk som styrelseledamot i en stiftelse?

2018-01-20 i Stiftelser
FRÅGA
Hej.Jag undrar om det innebär någon ekonomisk risk att vara med i styrelsen i en stiftelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som är tillämplig i detta fall är stiftelselagen. Inledningsvis kan sägas att styrelsen svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs (2 kap 3 § stiftelselag). En styrelseledamot som när denne fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta den (5 kap 1 § stiftelselag).

Detta innebär för dig att du kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig ifall du skadar stiftelsen i ditt uppdrag som styrelseledamot.

Ifall stiftelsen utövar näringsverksamhet har styrelsen en skyldighet att upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder (7 kap 1 § stiftelselag). Om en styrelseledamot underlåter att göra detta kan hen bli ansvarig för de för de förpliktelser som uppkommer för stiftelsen under den tiden. Om styrelseledamoten visar att underlåtenheten inte beror på dennes försummelse kan ansvar undgås(7 kap 3 § stiftelselag).

Om du vill ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist så kan du ringa oss på 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stiftelser (13)
2019-03-03 Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster
2019-01-08 Kan en stiftelse ge en styrelseledamot en minnesgåva skattefritt?
2018-12-18 Styrelseansvar i stiftelse
2018-10-31 Förhindra försäljning av fastighet genom stiftelse

Alla besvarade frågor (96402)