Finns det en åldersgräns för skönhetsinjektioner?

2019-07-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag jobbar inom skönhet injektions behandlingar , hur gör jag när en underårig ska göra och jag behöver målsman?
SVAR

Hejsan!

Reglering?
Till att börja med kan konstateras att injektionsbehandlingar och skönhetsbehandlingar i allmänhet är i nuläget inte direkt reglerad. Det finns en nuvarande debatt och utredning kring hur man kan göra en reglering om detta men i nuläget är området oreglerat.

Gällande åldersgräns för estetiska behandlingar så utgår man från föräldrabalken, 6kap 2§, som stadgar att en vårdnadshavare ska ha ansvar för barnets tillsyn och att vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets ålder, mognad och personliga förhållanden. Det finns emellertid i nuläget ingen åldersgräns på om ett barn får göra en injicering eller inte utan det avgörs från fall till fall (se länk angående riksdagens utredning genom att klicka här).

Rekommenderar
För att vara säker på att du kan utföra en injicering på en minderårig rekommenderar jag att du alltid ber målsman om lov om denne är under 18 år. Oftast görs detta skriftligt genom att målsman skriver under en blankett där det står all information om vad för behandling som kommer att utföras, pris samt risker med behandlingen. Du kan ge blanketten till kunden så att kunden kan komma tillbaka med den underskriven eller så kan du mejla föräldern blanketten.

Vill du läsa mer om utredningen kring skönhetsbehandlingar så klicka på nedan källor:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-9-21.pdf
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/juni/ny-lag-for-att-reglera-skonhetsbranschen-blir-inte-av/

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1377)
2020-01-26 Kan min pappa tvinga mig att bo hos honom?
2020-01-26 Kan min exfru få mitt faderskap upphävt?
2020-01-25 Kan jag flytta med barn trots gemensam vårdnad?
2020-01-25 Vad innebär boende- respektive umgängesförälder?

Alla besvarade frågor (76556)