Finns det en åldersgräns för skönhetsinjektioner?

2019-07-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag jobbar inom skönhet injektions behandlingar , hur gör jag när en underårig ska göra och jag behöver målsman?
SVAR

Hejsan!

Reglering?
Till att börja med kan konstateras att injektionsbehandlingar och skönhetsbehandlingar i allmänhet är i nuläget inte direkt reglerad. Det finns en nuvarande debatt och utredning kring hur man kan göra en reglering om detta men i nuläget är området oreglerat.

Gällande åldersgräns för estetiska behandlingar så utgår man från föräldrabalken, 6kap 2§, som stadgar att en vårdnadshavare ska ha ansvar för barnets tillsyn och att vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets ålder, mognad och personliga förhållanden. Det finns emellertid i nuläget ingen åldersgräns på om ett barn får göra en injicering eller inte utan det avgörs från fall till fall (se länk angående riksdagens utredning genom att klicka här).

Rekommenderar
För att vara säker på att du kan utföra en injicering på en minderårig rekommenderar jag att du alltid ber målsman om lov om denne är under 18 år. Oftast görs detta skriftligt genom att målsman skriver under en blankett där det står all information om vad för behandling som kommer att utföras, pris samt risker med behandlingen. Du kan ge blanketten till kunden så att kunden kan komma tillbaka med den underskriven eller så kan du mejla föräldern blanketten.

Vill du läsa mer om utredningen kring skönhetsbehandlingar så klicka på nedan källor:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-9-21.pdf
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/juni/ny-lag-for-att-reglera-skonhetsbranschen-blir-inte-av/

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
V Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 06:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1262)
2019-08-14 Vad har barn för rätt till umgänge med andra än föräldrar?
2019-08-06 Måste jag låta mitt barn åka med den andra föräldern utomlands?
2019-08-01 Har jag rätt att neka den andre vårdnadshavaren barnets pass?
2019-07-31 Byta förskola/skola utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (72048)