Finns det arvsrätt för systrar i de fall testamente finns?

2020-11-20 i Testamente
FRÅGA
Jag har en syster vi kommer inte överens. Hon har inga barn jag har två. Jag vet att hon skrivit testamente och allt går till mina barn. Om hon avlider före mig kan jag ärva något el kan hon ha uteslutit mig helt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har systrar rätt till arv om testamente finns?

Tillämplig lag på området är ärvdabalken (ÄB).

Inom svensk arvsrätt är det främst bröstarvingar (barn till den avlidna) och makar som skyddas och alltid har rätt till en viss del av arvet även om de inte står med i testamentet (2 kap 1 § 1 st ÄB samt 7 kap 1 § ÄB).

Om det inte hade funnits något testamente, så hade du som syster ärvt efter den avlidna först när det inte finns bröstarvingar (barn till den avlidne) samt om föräldrarna till den avlidna är döda.

I det här fallet har din syster dock skrivit ett testamente, vilket innebär att lydelsen i testamentet går först. Om din syster är ogift och inte har några barn har hon därmed rätt att fritt testamentera egendomen till endast sina systerbarn (3 kap 1 § ÄB).

Sammanfattning

Din syster har rätt att testamentera hela sin egendom till sina systerbarn. Du som syster har inte någon laglig rätt att få en del av kvarlåtenskapen då du varken är bröstarvinge eller make/maka. Det är endast dessa som får lov att ta del av kvarlåtenskapen även om de inte finns i testamentet. Hon har därför uteslutit dig helt.

Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2859)
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?

Alla besvarade frågor (93148)