Finns det arvsrätt för systrar i de fall testamente finns?

Jag har en syster vi kommer inte överens. Hon har inga barn jag har två. Jag vet att hon skrivit testamente och allt går till mina barn. Om hon avlider före mig kan jag ärva något el kan hon ha uteslutit mig helt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har systrar rätt till arv om testamente finns?

Tillämplig lag på området är ärvdabalken (ÄB).

Inom svensk arvsrätt är det främst bröstarvingar (barn till den avlidna) och makar som skyddas och alltid har rätt till en viss del av arvet även om de inte står med i testamentet (2 kap 1 § 1 st ÄB samt 7 kap 1 § ÄB).

Om det inte hade funnits något testamente, så hade du som syster ärvt efter den avlidna först när det inte finns bröstarvingar (barn till den avlidne) samt om föräldrarna till den avlidna är döda.

I det här fallet har din syster dock skrivit ett testamente, vilket innebär att lydelsen i testamentet går först. Om din syster är ogift och inte har några barn har hon därmed rätt att fritt testamentera egendomen till endast sina systerbarn (3 kap 1 § ÄB).

Sammanfattning

Din syster har rätt att testamentera hela sin egendom till sina systerbarn. Du som syster har inte någon laglig rätt att få en del av kvarlåtenskapen då du varken är bröstarvinge eller make/maka. Det är endast dessa som får lov att ta del av kvarlåtenskapen även om de inte finns i testamentet. Hon har därför uteslutit dig helt.

Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila ZahirovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning