Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA
Finns arvsskatten kvar i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.

8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (112)
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?
2021-03-18 Finns arvsskatten kvar i Sverige?
2021-02-27 Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (91249)